E-learning | medisch rekenen

E-learning medisch rekenen; berekenen oplossingen, verdunningen, berekenen zuurstof, vochtbalans.

De inhoud is gebaseerd op actuele protocollen en het toetsingskader medicatieveiligheid. Onze e-learning wordt continu aangepast als er wijzigingen zijn vanuit de protocollen of het toetsingskader. 

Inhoud

Onderwerpen:

 • Berekenen van oplossingen;
 • Berekenen van verdunningen;
 • Medisch rekenen op het gebied van het toedienen van zuurstof;
 • Het berekenen van de vochtbalans van een cliënt.
Doelstelling

De deelnemer:

 • Kan medisch rekenen toepassen bij: eenheden omrekenen, hoeveelheid medicatie, percentages of aantal IE.
 • Kan medisch rekenen inzake oplossingen, verdunningen en toedienen van zuurstof.
 • Kan de vochtbalans berekenen van een cliënt.
Niveau en gewenste voorkennis

Deelnemers dienen zoals hiervoor benoemd gediplomeerd te zijn als Verzorgende Ig of verpleegkundige. Er is geen verdere voorkennis of voorbereiding vereist.

Aanbieder van de e-learning:
Deze module is ontwikkeld door Zorg voor leren, een organisatie die sinds 2014 bijscholingen verzorgt aan zorgverleners. Dit doen zij in kleine groepen in een informele sfeer en met een team van gespecialiseerde trainers. 

Studiebelasting en accreditatie:
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Hou gemiddeld rekening met een studieduur van 2-3 uur.
Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je 2 accreditatiepunten.
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen met een score van minimaal 80% ontvang je een digitaal certificaat.

Let op:
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegeni is niet mogelijk. 

Inbegrepen:

 • Aanmaken account in digitale leeromgeving
 • De module blijft vanaf het moment van inloggen 2 jaar voor jou toegankelijk
 • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
 • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult. 

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt?
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 2 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorg voor Leren. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.

 


Praktische informatie
Prijs: € 17,50 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 3
Accreditatiepunten: 2
Schrijf je in voor deze cursus!