E-learning Medicatie Zorg

Is het bij jou ook alweer lang geleden dat jij scholing over medicatie hebt gehad? Ben je op zoek naar een geaccrediteerde, online scholing Medicatie?

Een module die aansluit bij de praktijk zodat je veilig met medicatie kan werken? Zou het dan niet fantastisch zijn als jouw kennis in 8 uur weer helemaal up to date is?

Bekijk hieronder wat de module Medicatie Zorg bijzonder maakt. Schrijf je in en ontdek op een fijne manier  hoe jij de zorg beter kan maken.

Deze module Medicatie Zorg is een E-learning gericht op verzorgenden, verpleegkundigen en helpende plus. 

Inhoud

Zorgprofessionals dienen steeds 100% bekwaam te zijn in hun beroepsuitoefening. Investeren in kennis en vaardigheden is daarbij essentieel.

De deelnemers van deze e-learning leren het belang van medicatieveiligheid en zijn op de hoogte van de wetgeving en hun eigen verantwoordelijkheid. 
Ze (her)kennen de verschillende vormen, werkingen en toedieningswijze van medicijnen.

Deze online scholing is gericht op de verbinding tussen theorie en de toepassing ervan in de dagelijkse praktijk.

Tijdens deze cursus wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

 • Verantwoordelijkheden en wet- en regelgeving
 • Farmacodynamiek en farmacokinetiek
 • Systemische en lokale toedieningsvormen
 • De 10 stappen van het medicatieproces
 • Distributiesystemen
 • Specifieke zorgsituaties bijvoorbeeld slikproblemen, zelfzorgmedicatie, polyfarmacie, reacties en bijwerkingen, zonodig medicatie en therapieontrouw
 • Veel voorkomende ziektebeelden en bijbehorende medicatie bij ouderen: CVA, diabetes, & hartproblemen worden uitgelicht
 • De inhoud van de e-learning wordt continu aangepast als er wijzigingen zijn vanuit de protocollen, in actuele trends of uitgangspunten.
Doelstelling

De deelnemers leren het belang van medicatieveiligheid en zijn op de hoogte van de wetgeving en hun eigen verantwoordelijkheid.  Ze (her)kennen de verschillende vormen, werkingen en toedieningswijze van medicijnen.

Na het volgen van de E-learning Medicatie Zorg:

 • Ben je bekend met procedures van het registreren, distribueren en checken van medicijnen
 • Kun je jouw taken en verantwoordelijkheden in het medicijnproces benoemen
 • Weet je wat het doel is van de verschillende wetten 
 • Kun je beschrijven aan welke regels zorgverleners zich moeten houden met betrekking tot medicijnen
 • Kun je beschrijven wat de algemene hygiënemaatregelen zijn
 • Heb je inzicht in de basisprincipes van farmacokinetiek
 • Kun je de (ver)werking van medicijnen in het lichaam beschrijven
 • Kun je de betekenis uitleggen van dosering en therapeutisch gebied 
 • Kun je het verschil tussen lokaal en systemische toedieningsweg benoemen
 • Ken je de verschillende toedieningswijzen van medicijnen en bijbehorende werkwijze
 • Kun je de tien stappen van het medicatieproces benoemen met bijbehorende aandachtspunten benoemen:
  • Voorschrijven door de arts
  • Klaarmaken en afleveren
  • Afspraken maken met de zorgvrager
  • Uitzetten
  • Aanreiken
  • Toedienen/inname
  • Registreren en aftekenen
  • Signaleren en rapporteren
  • Evaluatie
  • Overdracht

Kun je de aandachtpunten in specifieke zorgsituaties benoemen ten aanzien van:

 • Medicatie en voeding
 • Slikproblemen
 • Therapieontrouw
 • Reacties en bijwerkingen
 • Zelfzorgmedicatie
 • Polyfarmacie
 • Zonodig medicatie
  • Veelvoorkomende ziektebeelden en medicatie bij ouderen (CVA, diabetes, & hartproblemen)
  • Opiumwet artikelen
  • Evaluatie
  • Overdracht

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor:
Verzorgenden en verpleegkundigen
Helpenden+ of mantelzorgers die geïnteresseerd zijn kunnen deze training uiteraard ook volgen.

 

Niveau en gewenste voorkennis

Deze E-learning is in basis ontwikkeld voor verzorgenden & verpleegkundigen. Het volgen van scholing alléén, is vaak onvoldoende om bepaalde handelingen te mogen verrichten. Het is van belang dat je altijd voldoet aan de juiste vooropleiding (= bevoegdheid) en beschikt over de daarbij behorende kennis & vaardigheden (= bekwaam zijn). Vandaar dat wij aanraden om naast deze online module, ook het bijbehorende praktijkonderwijs te volgen. Vraag naar onze mogelijkheden.

Docent
Deze module is mede ontwikkeld door zorgprofessionals die allen vele jaren praktijkervaring hebben opgedaan en daarnaast nu werken in het zorgonderwijs. Hierdoor begrijpen wij als geen ander hoe het op de werkvloer is en zijn onze scholingen met name gericht op de link tussen zinvolle theorie en de toepassing ervan in de praktijk.

De trainers van I Care Academy hebben bij voorkeur de volgende achtergrond:

 • Gediplomeerd (gespecialiseerd) verpleegkundige
 • Docentenopleiding afgerond of uitgebreide trainerservaring
 • Veelal (nog) werkzaam in de zorg en of onderwijs
 • Gespecialiseerd in het onderwerp van de scholing

Studiebelasting en accreditatie
Als de eindtoets met een voldoende is afgesloten, ontvang je een bewijs van deelname en 8 accreditatiepunten voor het kwaliteitsregister (V&VN).
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Houdt gemiddeld rekening met een studieduur van 8 uur voor de E-learning.

Certificaat
Deelnemers ontvangen een digitaal certificaat zodra zij de eindtoets met een voldoende afgesloten hebben.
Let op: accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je een geldig BIG-nummer of inschrijfnummer kwaliteitsregister aangeeft bij je aanvraag voor deze scholing.

Inbegrepen
Na succesvolle afronding van de E-learning wordt jouw deelname daarvan als certificaat bijgeschreven in jouw portfolio in de online leeromgeving. Deze kan je uitprinten.
Na succesvolle afronding van deze e-learning blijft de content nog 1 jaar zichtbaar in jouw onlinebibliotheek. De eindtoets kan dan echter niet meer opnieuw opengezet worden.

Registratie accreditatiepunten worden toegevoegd als je een geldig BIG-nummer of inschrijfnummer kwaliteitsregister aangeeft bij je aanvraag voor deze scholing.

Wat gebeurt er als je je aanmeldt?
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online module.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de module.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan I Care Academy. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.

 


Praktische informatie
Prijs: € 90,75 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 8
Accreditatiepunten: 8
Schrijf je in voor deze cursus!