E- learning Gedrag Regulatie Training (agressie)

Deze actieve e-learning gaat over gedrag. Hoe ga je om met “lastig”, niet “wenselijk” of agressie gedrag van de ander.

De GRT (Gedrag Regulatie Training), is een actieve e-learning.
Je krijgt theoretische kennis via de E-learning en gaat hier gelijk mee aan de slag in je eigen werkveld.

Het is een practice and evidence training. Je krijgt meerder tools die gelijk toepasbaar zijn in de praktijk. 

De e-learning bestaat uit 12 hoofdstukken. Per hoofdstuk zal er middels een power-point en film uitleg gegeven worden. Na iedere uitleg volgen er praktijk opdrachten welke je gaat uitvoeren in het werkveld. Van de bevinden maak je een verslag in hun naslagwerk. Het naslagwerk is in een boekvorm gemaakt. Deze bestaat uit geschreven uitleg die de deelnemer zelf aanvult met zijn bevinden van uit de opdrachten.  Uiteindelijk heb je een compleet boekwerk welke je kan uitprinten.

Inhoud

De volgende thema’s komen aan de orde:

 • Mindset
 • Teamontwikkeling
 • Fases van gedrag
 • Rapport maken
 • Overvraging
 • Signaleringsplan
 • Logisch gevolg
 • Time out
 • Persoonlijke veiligheidstechnieken
 • Fysieke handelingen
 • Borgen
 • Fysiek trainen

Variaties:
Je kunt kiezen tussen de e-learning voor onderwijs of de e-learning voor zorg.

 

Doelstelling

Na deelname aan deze training heb je kennis over de volgende onderwerpen:

 • Van onbewust (on)bekwaam naar bewust bekwaam
 • Herkennen en erkennen waar je staat in de teamontwikkeling
 • Signaleren van de kenmerken van agressie
 • Weten hoe (verbaal) professioneel te handelen bij agressie
 • Professioneel rappor(t) maken (afstemmen op de ander)
 • In kunnen zetten van het signaleringsplan
 • Logisch gevolg professioneel in kunnen zetten
 • Time out en time in professioneel in zetten
 • Kennis hebben wat persoonlijke veiligheidstechnieken zijn
 • Kennis hebben wat fysiek handelen kan betekenen
 • Het geleerde kunnen borgen
 • Kennis over vervolg training fysiek

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor zorgmedewerkers en onderwijspersoneel.

Niveau en gewenste voorkennis

Niveau en gewenste voorkennis
MBO of HBO denkniveau.

Docent
De training wordt gegeven door Frank Murmans.

Studiebelasting 
Duur van de e-learning: 2,5 uur

Voorbereiding/zelfstudie/huiswerk: 12 uur
Toets uren: 0.90

Certificaat
Deelnemers ontvangen het certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Je hebt middels de toets aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om met het geleerde aan de slag te gaan.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst.
De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen

 • Studiematerialen
 • Certificaat
 • 1 jaar toegang tot de e-learning

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen.

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 

Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze e-learning.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Effect training. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning.


Praktische informatie
Prijs: € 119,79 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 15

Schrijf je in voor deze cursus!