E-learning Advance Care Planning (ACP)

Wil jij graag leren hoe je zorg en behandeling goed kan laten aansluiten op de levenswensen van een zorgvrager wanneer diens levenseinde naderbij komt?

Ben je op zoek naar een online scholing, boordevol ervaringen, kennis, advies en tips, vergaard én geschreven door zorgprofessionals uit het werkveld? Een module die aansluit bij zorgsituaties in de praktijk zodat je met een gevulde rugzak deze kennis kan toepassen? Wil je je gesteund voelen in je missie om ook op jouw werkplek de wensen van de zorgvrager bespreekbaar te maken?

Bekijk dan hieronder wat de module Advance Care Planning  bijzonder maakt. Schrijf je in en ontdek op een fijne manier  hoe jij de zorg beter kan maken. 

Inhoud

Zorgprofessionals zien gelukkig steeds vaker het belang in van proactieve zorg planning, het nemen van gezamenlijke beslissingen en het proces van Advance Care Planning (ACP).

Door samen in (goed) gesprek te gaan met de zorgvrager, zorg je er als samenwerkend zorgteam voor dat (toekomstige) wensen van de zorgvrager bekend zijn zodat zorg en behandeling hierop afgestemd worden.

In deze module leer je wat van Advance Care Planning betekent, met name in de ouderenzorg. Het is een uitnodiging aan de zorgprofessionals om nog meer aandacht te hebben voor pro-actieve zorg planning en tijdig gesprekken (met de bewoner en met collega's) hierover aan te gaan. De duidelijke informatie, richtlijnen, verduidelijking van begrippen en de praktische handvatten in deze module kunnen hierbij helpen. Ook wanneer een bewoner een andere achtergrond, opleiding of taalbegrip heeft. Het streven is om ACP binnen zorgorganisaties onderdeel te laten uitmaken van de standaard verleende zorg aan bewoners bij wie het levenseinde nadert. 

Daarnaast streven we ernaar om met deze module het beleid rondom de gesprekken over het levenseinde beter af te stemmen tussen de 1e en 2e lijn. Hierdoor zullen ook de overdracht van de levenswensen en de eventuele behandelbeperkingen rondom het levenseinde verbeteren.

ACP is vooral samenwerken, samen signalen oppakken en samen expertise ontwikkelen om de zorg beter te maken!

Doelstelling

Na het volgen van deze module:

 • Kan je omschrijven wat Advance Care Planning is;
 • Ben je je meer bewust worden van hun rol in het Advance Care Planningsproces;
 • Heb je voldoende kennis om een proactieve rol aan te nemen in het ACP-proces;
 • Kan je de relevantie van Advance Care Planning voor de kwaliteit van zorg uitleggen;
 • Kan je de mogelijke aanleidingen voor Advance Care Planning herkennen;
 • Kan je relevante voorbereidingen, gesprekspunten en gespreksvaardigheden die nodig zijn bij Advance Care Planning combineren;
 • Kan je de verschillende begrippen die relevant zijn bij Advance Care Planning beschrijven;
 • Is het  vanzelfsprekend dat jij en de specialist ouderengeneeskunde met elkaar in gesprek gaan over Advance Care Planning en de informatie delen die van belang is in het Advance Care Planningsproces;
 • Ken je de noodzaak om het onderwerp Advance Care Planning regelmatig te agenderen, bijvoorbeeld bij een multidisciplinair overleg;
 • Kan jij de kwetsbare oudere en naasten beter ondersteunen door bewustwording te creëren van hun rol en naar aanleiding van een signaal in gesprek te gaan
 • Kan je relevante informatie uit diverse kanalen gebruiken en tools aanreiken voor jezelf, de bewoner, zijn naasten en collega's ter voorbereiding van gesprekken;
 • Kan je het belang van goede, gelijkwaardige samenwerking binnen de ketenzorg benoemen en ben je bekwaam om hierin jouw rol op te pakken;

Doelgroep
Deze module richt zich voornamelijk op zorgprofessionals (verpleging en verzorging) binnen het brede palet van ouderenzorg. De inhoud is  toepasbaar voor kleinschalig wonen tot thuiszorg en deels ook geschikt voor woonvormen met andere doelgroepen.
Helpenden+ of mantelzorgers die geïnteresseerd zijn kunnen deze training uiteraard ook volgen en de voor hen relevante informatie en kennis opdoen.

 

Niveau en gewenste voorkennis

Deze E-learning is in basis ontwikkeld voor verzorgenden & verpleegkundigen maar is ook voor helpenden, mantelzorgers of andere geïnteresseerden goed te volgen. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Docenten
Deze module is mede ontwikkeld door zorgprofessionals die allen vele jaren praktijkervaring hebben opgedaan en daarnaast vaak werken in het zorgonderwijs. Hierdoor begrijpen wij als geen ander hoe het op de werkvloer is en zijn onze scholingen met name gericht op de link tussen zinvolle theorie en de toepassing ervan in de praktijk.

De trainers en auteurs van I Care Academy hebben bij voorkeur de volgende achtergrond:

 • Gediplomeerd (gespecialiseerd) verpleegkundige
 • Docentenopleiding afgerond of uitgebreide trainers ervaring
 • Veelal (nog) werkzaam in de zorg en of onderwijs
 • Veelal gespecialiseerd in of affiniteit met het onderwerp van de scholing

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Houdt gemiddeld rekening met een studieduur van 6 uur voor deze E-learning.

Certificaat
Deelnemers ontvangen een digitaal certificaat zodra zij de eindtoets met een voldoende afgesloten hebben.

Inbegrepen
Na succesvolle afronding van de E-learning wordt jouw deelname daarvan als certificaat bijgeschreven in jouw portfolio in de online leeromgeving. Deze kan je uitprinten.
Na succesvolle afronding van deze E-learning blijft de content nog 1 jaar zichtbaar in jouw onlinebibliotheek. De eindtoets kan dan echter niet meer opnieuw opengezet worden.

Wat gebeurt er als je je aanmeldt?
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online module.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de module.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan I Care Academy. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 90,75 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 6

Schrijf je in voor deze cursus!