Basiscursus systemisch - dialogisch werken

Systemisch-dialogisch werkt o.a. met opstellingen om 'achter de klacht' te kijken. Driedaagse praktijkgerichte, diepgaande cursus; geaccrediteerd door: ADAP, VVH, V&VN, SKJ.

Deze cursus beslaat 3 dagen.

Deze geaccrediteerde basiscursus is geschikt voor mensen die professioneel andere mensen begeleiden: zoals coaches, counselors, psychologen, diëtisten, haptotherapeuten, jeugdzorgwerkers, (psychosomatische) fysiotherapeuten, verpleegkundigen en logopedisten.

Tijdens deze driedaagse basiscursus krijg je uitleg over het integreren van dialogisch opstellingenwerk in de begeleiding van cliënten.  De kennis en ervaringen die je tijdens deze 3-daagse training opdoet zijn direct praktisch toepasbaar in de individuele begeleiding van cliënten. Deze trainingsdagen zullen ook bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en jouw ontwikkeling als beroepspersoon.

Wat is systemisch-dialogisch werk?

Als professional krijgen we te maken met cliënten met uiteenlopende klachten. Juist bij cliënten die telkens in hetzelfde patroon blijven voortbewegen ondanks grote inzet, kan het heel behulpzaam zijn om de vraag op een andere laag te benaderen. Door middel van het maken van een opstelling kunnen we ervaren hoe het probleem verbonden is met de systemen waarin de cliënt leeft (familie, gezin, omgeving, innerlijke waarden). Samen bekijken en onderzoeken welke plek de klacht inneemt voor de cliënt of ouders van de cliënt. Dit werk ondersteunt een nieuw zelfbeeld, wat nodig is voor positieve gedragsverandering. Systemisch-dialogisch werk maakt het dus mogelijk om achter de klacht te kijken. 

Welke overtuigingen en innerlijke houdingen, zowel van de cliënt en diens omgeving, als bij ons therapeuten, ondersteunen de mogelijkheid tot verandering?
Hoe kunnen we de cliënt helpen klachten en levensvragen een andere betekenis te geven, te reframen?

Kenmerken van systeem-dialogisch werken:

 • Een vraag of probleem beweegt zich in het veld van relaties waarin we leven (systemisch waarnemen).
 • Het zichtbaar en voelbaar maken van deze relatie door posities in de ruimte in te nemen met representanten, bodem-ankers of figuren.
 • Door gezamenlijk veranderingen in het neergezette beeld aan te brengen, kan er een nieuw beeld ontstaan waarin op een andere manier het contact en verbinding tot stand kan komen.
 • Het voelend waarnemen is een belangrijk instrument voor verandering.
 • De familie-achtergrond is een belangrijke basis voor het onstaan en instandhouden van gevoels- en gedragspatronen.
 • Een levende relatie met jezelf en de omgeving wordt ondersteund door dialogische kernvaardigheden: open spreken, open luisteren, oordelen uitstellen, lichaamswaarneming, verlangzamen, omgaan met stilte, onderzoeken.
 • We kunnen in gelijkwaardige relatie samen leren.
 • Luisteren en spreken vanuit het hart bewust als hulpbron voor groei en verandering inzetten.
 • Over generaties heen waarnemen en verbinden.
 • Werken met opstellingen, systemische beelden, in gelijkwaardig contact en uitwisseling met de ander.
 • Focus verschuift van probleemgericht naar oplossings- en mogelijkheden gericht.
 • Verandering en leren vindt niet alleen plaats op gedragsniveau, maar ook op de lagen van overtuiging, identiteit en spiritualiteit.

Door het maken van een opstelling kunnen we ervaren hoe het probleem verbonden is met de systemen waarin de cliënt leeft (familie, gezin, omgeving, innerlijke waarden).  Een opstellingen is een weergave van het innerlijke beeld dat de cliënt van zijn of haar probleemsituatie heeft. Het wordt ruimtelijk zichtbaar neergezet. Door met dit beeld aan het werk te gaan, kan er een andere betekenis aan gegeven worden.

Dit werk leent zich daardoor bij uitstek voor het veranderen van belemmerende overtuigingen en het ontwikkelen van een nieuw, ondersteunend zelfbeeld.

Cursusinhoud

Eelco de Geus en Brenda Zwinkels werken gezamenlijk in deze cursus, zij gaan in op vragen van deelnemers over hun werk met cliënten. Er wordt geoefend met vormen van opstellingenwerk die direct inzetbaar zijn in de individuele begeleiding. Er wordt geoefend met systemische vraagstellingen en systemische interventies. Cursisten ervaren de mogelijkheden van dialogische principes, zoals vertraging, stil zijn, open luisteren en authentiek spreken. Deelnemers doen supervisie-opstellingen met elkaar, om nieuwe perspectieven te vinden voor het werk met hun cliënten. Een praktijkgerichte en diepgaande cursus.

Deze cursus is geaccrediteerd: 

 • ADAP: 32 punten voor logopedisten, 16 punten voor oefentherapeuten en diëtisten. 
 • VVH: 33 punten voor haptotherapeuten
 • V&VN: 16 punten Verpleegkundigen en verzorgenden 
 • SKJ: 27,5 punten voor jeugdzorgwerkers

Mocht je binnen een ander vakgebied werkzaam zijn en graag meedoen, dan is dat zeker mogelijk.


Praktische informatie
Prijs: € 675,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren:
Accreditatiepunten: 16

CURSUSDATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden