Werken aan veiligheidscultuur, mini masterclass teamreflectietool

Incompany training zelfevaluatie patientveiligheidscultuur

Deze cursus bestaat uit 2 dagen en is een Incompany training voor teams die in de zorg met elkaar dagelijks samen werken op de directe werkvloer. Teams van managers, teams van beleidsmedewerkers.

Een IZEP-workshop leidt tot een meting van de cliëntveiligheidscultuur en tot het vaststellen van maatregelen die genomen kunnen worden om de cliëntveiligheidscultuur en de veiligheids-performance verder te ontwikkelen. Daarnaast wordt vastgesteld of het lopende programma ter verbetering van de veiligheidsperformance, aangevuld moet worden met meer specifieke, op de verbetering van de veiligheidscultuur, gerichte initiatieven. De veiligheidscultuurworkshops worden toegepast in een specifieke, dialoog stimulerende en veranderingsbereidheid creërende vorm.

Inhoud
Het programma in de eerste sessie ziet er als volgt uit:

 • inleiding tot verandering van veiligheidscultuur
 • kennis maken met elkaar op het gebied van cliëntveiligheid
 • bewustwording van het begrip cliëntveiligheidscultuur;
 • geleide doorloop van de tool;
 • het meten van cliëntveiligheidscultuur op de afdeling of binnen het team;
 • verschillende percepties t.a.v. veiligheidscultuur;
 • het inventariseren van sterke en zwakke punten eigen veiligheidscultuur;
 • het bepalen van de belangrijkste aandachts-/verbeterpunten;
 • een voorbeeld actieplan uitwerken.

Het programma van de tweede sessie is besluitvormend en toetsend van aard en ziet er als volgt uit:

 • Leiderschap betrokkenheid bij cultuurverandering;
 • Presentatie top 5 actieplannen;
 • Het ontwikkelen van een op maat gemaakt plan voor culturele verandering en dit samen vaststellen;
 • Het vervolg; IZEP in de praktijk verder vorm geven.

Doelstelling

 • De deelnemer weet het begrip cliëntveiligheidscultuur tastbaar te maken.
 • De deelnemer kent de 10 dimensies van de veiligheidscultuur en kan deze vertalen naar de eigen praktijk.
 • De deelnemer kan na afloop het instrument zelf toepassen in de praktijk.
 • De deelnemer kan prioriteren in de te nemen noodzakelijke stappen om de veiligheidscultuur te verbeteren,
 • Geïllustreerd met casestudies en voorbeelden uit de eigen ervaringen van de workshopbegeleider zullen afgevaardigden ook de mogelijkheid hebben om een op maat gemaakt plan voor cultuurverandering te maken.

Doelgroep 
Deze cursus is bedoeld voor teams die in de zorg met elkaar dagelijks samen werken op de directe werkvloer. Teams van managers, teams van beleidsmedewerkers.

Niveau en gewenste voorkennis
Geen voorkennis nodig, alle niveaus.

Docente
De cursus Mini masterclass clientveiligheidscultuur wordt gegeven door Chantalle Laheij. Chantalle gelooft dat de meeste mensen de behoefte hebben om te groeien en zichzelf te ontwikkelen. Als je in de zorg werkt, heb je een stevig fundament nodig om te luisteren naar het appèl dat de ander op jouw doet. Chantalle wil met jouw zoeken naar (nieuwe) kennis en concrete handvaten. En dan samen toewerken naar het kunnen bieden van goede en menslievende zorg.

Studiebelasting / accreditatie
SKJ accreditatie 20  punten: bij 100 % aanwezigheid en alle opdrachten voldoende afgerond.

Deze IZEP-workshop wordt gehouden in de vorm van twee bijeenkomsten, waarvan de eerste dag een hele dag en de tweede dag 4 uur bestrijkt.

Zelfstudie/huiswerk: In groepsverband 1 aandachtspunt op 1 dimensie van de top 5 verbeterpunten uitwerken in een actieplan en dit presenteren aan de groep en workshopbegeleider in de tweede sessie.

De presentaties worden beoordeeld op een aantal punten:

 • De dimensie is begrepen en vertaald naar praktijk en begrijpbaar overgedragen aan collega’s
 • Het kunnen toepassen van de cultuurladder blijkt uit presentatie
 • Het actieplan bevat SMART doelstellingen
 • Creativiteit
 • Presentatie

Ieder team ontvangt na afloop van de cliëntveiligheidscultuurworkshop een team specifieke rapportage met de volgende inhoud:

 1. IZEP Workshop - doelstellingen en werkwijze
 2. Cliëntveiligheidscultuur - Begripsomschrijving
 3. Beschrijving cliëntveiligheidscultuurniveaus
 4. Beschrijving dimensies van cliëntveiligheidscultuur
 5. Actueel cliëntveiligheidscultuurniveau
 6. Samenvatting IZEP-workshop
 7. Verklaring van scores en aandachtspunten
 8. Keuze voorgestelde verbeteringen/prioriteiten
 9. Actieplannen
 10. Vervolg
 11. Evaluatie

De genoemde “Actieplannen” worden opgesteld, middels een vast format voor elk van de in totaal maximaal 5 aandachtspunten die het betreffende team als belangrijkste oormerkt.

Tijdens de workshops en in de rapportages werd aangegeven dat de actieplannen uitgevoerd dienen te worden door de (door het team zelf) bepaalde verantwoordelijken cf. het genoemde tijdspad. Tevens wordt vermeld dat het team verantwoordelijk is voor het actualiseren van de actieplannen, door op gezette tijden de in de laatste kolom aangegeven “status” aan te passen en – waar nodig – voor opname van acties in de beleids- en planningscyclus zorg te dragen.

Certificaat en accreditatie
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname en 100% aanwezigheid
 • voldoende scoren n.a.v. de gepresenteerde huiswerktoets

Inbegrepen

 • Gebruik van koffie/thee/water en lunch
 • Lesmaterialen
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie SKJ accreditatiepunten

Kosten
Prijs in overleg. Neem contact op met ons via het contact formulier of via e-mail.


Praktische informatie
Prijs: € 0,00 (incl. 21% BTW)
Studie uren: 15

Tijdens deze cursus is er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

 • De deelnemer weet het begrip cliëntveiligheidscultuur tastbaar te maken.
 • De deelnemer kent de 10 dimensies van de veiligheidscultuur en kan deze vertalen naar de eigen praktijk.
 • De deelnemer kan na afloop het instrument zelf toepassen in de praktijk.
 • De deelnemer kan prioriteren in de te nemen noodzakelijke stappen om de veiligheidscultuur te verbeteren,
 • Geïllustreerd met casestudies en voorbeelden uit de eigen ervaringen van de workshopbegeleider zullen afgevaardigden ook de mogelijkheid hebben om een op maat gemaakt plan voor cultuurverandering te maken.

Persoonlijke ontwikkeling

Toon cursussen in de categorie Persoonlijke ontwikkeling

CURSUSDATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden