HKZ NEN voor zzp-ers

HKZ-NEN norm Zorg & Welzijn 166:2018

Veel zzp-ers hebben vragen over de nieuwe HKZ-NEN norm.

Wat houdt het in?
Moet ik eraan voldoen?
Is het verplicht?

Herkenbare kwaliteit
Waarschijnlijk heb je wel ooit van ISO (9001), KEMA-keur of het CE-keurmerk gehoord. Herkenbare termen die aangeven dat iets getest is en voldoet aan ‘de norm’. In het bedrijfsleven worden deze normen al decennia lang gebruikt. De keurmerken worden verstrekt door een onafhankelijke partij.

Je mag er vanuit gaan dat bedrijven die het logo van een van deze keurmerken voeren zich lerend opstellen, voortdurend streven naar verbetering en daarbij voldoen aan geldende wet- en regelgeving. De keurmerken zorgen voor vertrouwen.

NEN en HKZ
Veel gehanteerde normen in de zorgsector zijn HKZ en NEN.
De NEderlandse Norm (NEN) is een algemene norm die voor alle bedrijfssectoren ingezet kan worden en controleert of procedures voldoen aan Nederlandse en Europese wetgeving. NEN doet dit al ruim 100 jaar.

In tegenstelling tot NEN richt HKZ zich puur op de zorgsector. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ keurmerk komt voort uit de kwaliteitswet gezondheidszorg en bestaat sinds midden jaren 90.

Maar wat wil zo’n norm nou eigenlijk zeggen?
Als een zorginstelling het HKZ of NEN logo op haar website heeft staan is zij HKZ-/NEN- gecertificeerd en voldoet zij aan de norm. Als klant of partner weet je daardoor wat je mag verwachten.
Gecertificeerde instellingen werken met een kwaliteitshandboek. Hierin vind je het beleid, de (jaar)plannen en procedures plus protocollen waarin de werkwijze is vastgelegd. Door afspraken goed op deze manier te leggen weet iedereen wat de doelstellingen zijn en wat er van hen verwacht wordt. Op basis van de informatie uit evaluaties brengen ze verbeteringen aan, borgen deze, evalueren opnieuw, etc…. Ze blijven leren en vertalen voortschrijdend inzicht in nieuw beleid.

Op de website van een zorg verlenende instantie vind je meestal een uitwerking van de ‘missie’ en de ‘visie’. De organisatie omschrijft hierin wat de hoofddoelen zijn en waar de organisatie voor staat. Kwaliteitsevaluaties zoals bv. cliëntentevredenheidsonderzoek bieden handvaten om de zorgverlening te verbeteren. Eigenlijk een hele logische cyclus.

De nieuwe norm
De meeste ziekenhuizen en zorginstellingen zijn al jaren gecertificeerd. Voor zzp-ers in de zorg was er tot voor kort nog geen mogelijkheid om een HKZ-/NEN- certificaat te halen. Een certificaat waarmee jij, als zzp-er, aan kunt tonen dat je de kwaliteit in jouw zorgorganisatie op orde hebt. Sinds kort is dit wel mogelijk.

Er is namelijk een speciale norm ontwikkeld waarin staat omschreven waar jij als zzp-er aan moet voldoen, deze norm heet officieel de HKZ-NEN norm Zorg & Welzijn 166:2018. In de norm zijn niet alleen vakinhoudelijke zaken meegenomen, ook de wettelijke eisen en de toets op ondernemerschap van de belastingdienst zijn meegenomen in de vragenlijst.

Om het HKZ-NEN certificaat te behalen controleer je aan de hand van een vragenlijst of jij aan de norm voldoet. De tweede fase van de certificering bestaat uit een gesprek met een auditor. In dat gesprek krijg je de gelegenheid om jouw antwoorden toe te lichten, de auditor zal je vragen aan te tonen hoe jij werkt.

Niets om bang voor te zijn
HKZ-NEN is bedoeld om kwaliteit inzichtelijk te maken: Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Dit kun je doen door een eigen kwaliteitsmanagement systeem(pje) te maken waarin je vastlegt hoe je werkt. Hoe jij met cliënten informatie en bijzondere situaties om gaat (bijv. dossierbeheer, klachtenregeling). Als je de norm doorloopt kom je er waarschijnlijk achter dat je veel dingen al hebt geregeld. Andere dingen zitten misschien wel in jouw hoofd, maar je hebt ze niet vastgelegd.  

Nu je weet wat de bedoeling van de kwaliteitsnorm is, is het makkelijker om antwoorden te vinden op jouw vragen. Indien je op bovenstaande manier je werk doet, werk je op basis van een zogenaamd ‘kwaliteitsmanagementsysteem’. De basis voor dit systeem is de verbetercyclus, of de PDCA-cyclus. De letters staan voor: Plan-Do-Check-Act

Plan: Wat wil ik bereiken? Wat is mijn doel? 
Do: Werken volgens geplande werkwijze/procedure
Check: Evalueren. Is mijn werkwijze goed zoals hij is of moet ik dingen aanpassen?
Act: Evt. aanpassen van de werkwijze + borgen
Plan: Doorgaan zoals je het deed of bijstellen van jouw werkwijze  
Do: Werken volgens (aangepaste) werkwijze/procedure
Check:….. enzovoort.

Je doorloopt de PDCA-cyclus steeds opnieuw.

Zonder certificaat geen contract…?
Zover is het nog niet! Het certificaat is op dit moment nog niet verplicht voor zzp-ers, de verwachting is dat zorgverzekeraars in de toekomst wel gaan verlangen dat ook de zelfstandige zorgverleners waarmee zij samenwerken aan deze norm voldoen.

Ook als je het certificaat (nog) niet wilt gaan halen is het de moeite waard om jouw bedrijf eens tegen het licht te houden. De HKZ-NEN norm voor zzp-ers kan je helpen manco’s te signaleren. Daarmee kun je problemen voor zijn. Een veilig gevoel voor jezelf en jouw cliënt(en). 

Meer informatie?
Als je meer achtergrondinformatie wilt of handvatten wilt krijgen om jouw certificering aan te vragen kun je deelnemen aan onze bijeenkomst over het nieuwe HKZ-NEN certificaat.

In een bijeenkomst krijg je in begrijpelijke taal uitleg over de kwaliteitsnorm, de basisbeginselen van kwaliteitsmanagement en je krijgt uitleg over de manier waarop jij de HKZ-NEN norm in jouw bedrijf uit kunt rollen.

Inhoud
Tijdens onze bijeenkomsten wordt bijvoorbeeld aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

  • De kwaliteitswet Wkkgz
  • Waarom is dit keurmerk ontworpen?
  • Is het keurmerk verplicht?
  • Kennismaking met de norm
  • Aan welke eisen moet je voldoen?

Doelstelling
Na deelname aan deze cursus weet je wat de algemene norm, HKZ norm voor Zorg & Welzijn, inhoudt en hoe je de norm kunt inzetten om de kwaliteit van jouw zorgonderneming (als zzp-er).

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor zzp-ers in de zorg die het HKZ-NEN certificaat willen halen, maar nog niet goed weten hoe en waar zij moeten starten.

Meer informatie en aanmelden
Deze bijeenkomst wordt op meerdere data en locaties georganiseerd. Ga naar de cursuspagina om je aan te melden voor een van de cursussen over NEN-HKZ