Huiselijk geweld en kindermishandeling:

Leer te handelen conform de meldcode kindermishandeling

Wat is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling?

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor. Vaker dan je soms denkt. Een meldcode helpt zorgprofessionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. In een stappenplan staat hoe de zorgprofessional moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere hulporganisatie ontwikkelt een eigen meldcode waarin duidelijke stappen staan omschreven.

De voordelen van een cursus signalering kindermishandeling

In de training krijg je op heldere wijze inzicht in de achtergronden van de meldcode en wat je kan en moet doen als je met vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld te maken krijgt. Je krijgt antwoord op vragen als "Wat kan ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik laten?

Tijdens de training komt aan bod:

  • Wat we verstaan onder huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.
  • Hoe weet je of een vermoeden terecht is?
  • Hoe kun je vanuit de meldcode handelen?
  • Welke stappen staan er in de meldcode?
  • Hoe maak je vermoedens bespreekbaar?

Meer weten over een cursus signalering kindermishandeling bij jou in de buurt?