Diabetes mellitus

E-learning | Diabetes Mellitus type 1 en 2 (suikerziekte), insuline spuiten, bloedsuiker (glucosewaarde bepalen)

In deze e-learning-training staat het onderwerp Diabetes Mellitus centraal, ook wel suikerziekte genoemd. Bij diabetes kan het lichaam de bloedsuikerspiegel niet op het juiste peil houden: het lichaam maakt te weinig van het hormoon insuline aan, of het lichaam reageert niet op insuline. Voor de cliënt ontstaat een bijzonder ongezonde situatie als insuline zijn regulerende werk niet kan doen. Verzorgenden met kennis van diabetes kunnen deze situatie voorkomen, zij leren volgens protocol te handelen.

 

Inhoud

Deze training is bedoeld om kennis over diabetes op te frissen. Het accent van de training ligt bij het verzorgen van een cliënt met diabetes in een VVT-setting. 

  • Basiskennis van anatomie en fysiologie over diabetes
  • Herkennen van hypo- en hyperglykemie,
  • Het bepalen en interpreteren van de bloedsuikerwaarde
  • Verslaglegging van diabeteszorg

De training is opgebouwd rondom casussen die herkenbaar zijn vanuit de praktijk, met als doel herkennen, benoemen en adequaat handelen. 
Deze module sluit aan op de geldige Vilans protocollen en sluit af met een meerkeuzetoets.    

Doelstelling

De cursist kan na het volgens van deze training de meest voorkomende verschijnselen van diabetes herkennen, analyseren en op basis daarvan handelen volgens protocol.

Doelgroep
Verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen, vooral verzorgenden IG op niveau MBO-3.
De inhoud sluit aan bij de Vilans protocollen en gaat uit van een VVT-setting. 

Niveau en gewenste voorkennis

Deze module is ontwikkeld voor verzorgenden en verpleegkundigen, we gaan er vanuit dat je vanuit jouw opleiding over medische basiskennis beschikt. 

Aanbieder van deze e-learning  
De modules zijn ontwikkeld door The Competence Group - Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Houd rekening met een studieduur van 1 uur.
Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je 1 accreditatiepunt.
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

  • Aanmaken account in digitale leeromgeving
  • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
  • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
  • Een digitaal certificaat
  • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 28,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 2
Accreditatiepunten: 2
Schrijf je in voor deze cursus!

Medische basiskennis

Werk jij als (zelfstandig) verpleegkundige of verzorgende in de zorg en wil je meer weten over de ziektebeelden van jouw cliënten? In onze verdiepende cursus leer je meer over de oorzaken en gevolgen van diverse ziekten, de problemen die jij en de client tegen kunnen komen, behandelmethodes en je krijgt inzicht in bestaande richtlijnen en protocollen. 

 

Toon cursussen in de categorie Medische basiskennis