AVG

E-learning | De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is privacywetgeving, de wet regelt onder andere hoe jij als hulpverlener met persoonsgegevens om moet gaan.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywetgeving die vanaf mei 2018 van kracht is. Deze nieuwe wet heeft grote gevolgen voor zorgorganisaties. Juist in de zorg is zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van groot belang. De AVG heeft de privacyrechten versterkt en aangepast aan de digitalisering van de maatschappij. Ook zijn er nieuwe rechten bijgekomen voor de mensen van wie persoonsgegevens verwerkt worden. Medewerkers staan voor de uitdaging de AVG correct toe te passen in hun eigen organisatie. 

Inhoud

De cursus start met een pretoets waarmee je kunt zien hoeveel je al weet van de AVG. Daarna doorloopt de cursist vijf blokken waarin de AVG door middel van film, tekst, illustraties, vragen en casuïstiek verder wordt uitgelegd.

 1. Introductie in de AVG
 2. Rechtmatig gegevens verwerken
 3. Beginselen bij het verwerken van persoonsgegevens
 4. Algemene verplichtingen van de verantwoordelijke
 5. Rechten van betrokkenen

Verder zijn er twee verdiepende blokken die niet getoetst worden.

 • DPIA
 • AVG bij onderzoek en statistiek

De cursist sluit de cursus af met een toets met meerkeuzevragen waarin de eerste vijf blokken getoetst worden. Hierna volgt eventueel een eerste en een tweede herkansing.

Doelstelling

In deze cursus leer je de inhoud van de AVG en wat er nieuw is ten opzichte van haar voorloper, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De cursus gaat over de toepassing van de AVG in de zorg.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor medewerkers in de zorg die op de hoogte moeten zijn van de AVG en deze moeten kunnen toepassen in hun eigen organisatie. Denk hierbij aan beleids-, staf-, zorgadministratiemedewerkers, praktijkmanagers en leidinggevenden.

Niveau en gewenste voorkennis

Er is geen verdere voorkennis of voorbereiding vereist.

Aanbieder van deze e-learning
De modules zijn ontwikkeld door The Competence Group / Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Hou gemiddeld rekening met een studieduur van 1,5 uur. Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je 1 accreditatiepunt.
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op:
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen:

 • Aanmaken account in digitale leeromgeving
 • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
 • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
 • Een digitaal certificaat
 • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult. 

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 

Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 25,75 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 2

Schrijf je in voor deze cursus!

Wet- en regelgeving

Als zorgverlener-/zorgondernemer krijg je te maken met wet- en regelgeving, normen en kaders.
Cursussen in categorie 'wet- en regelgeving' zijn bedoeld om je op een praktische, toepasbare manier inzicht te geven in regels die van belang zijn voor/bij de uitvoering van jouw werk en/of het voeren van een bedrijf. 

Toon cursussen in de categorie Wet- en regelgeving