Over onze docente:

Team Finivita

Team Finivita

De zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven -en hun naasten- is complex en vraagt veel van de betrokken hulpverleners en hun organisaties. Bij de stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg werken gespecialiseerde units in verpleeghuizen, hospices, ziekenhuizen en overige zorginstellingen (de Leerhuizen) samen aan een continue verdieping en verbetering van deze, zo belangrijke, zorg.  

Leerhuizen zijn eerst en vooral plekken waar goede zorg wordt gegeven, maar zijn voor vele zorgverleners óók een inspirerende 'werkplaats', waar zij, naast hun dagelijkse taak, zoeken naar manieren om de palliatieve zorg te verbeteren en nóg meer te laten aansluiten op de praktijk. Een Leerhuis is eigenlijk een kraamkamer van ideeën en inzichten. Wij, de Leerhuis professionals, managers, vrijwilligers en staffunctionarissen, geven vorm en richting aan Onderwijs, Onderzoek, de implementatie en de verdere Ontwikkeling van de palliatieve zorg.  

Onderzoek

In samenwerking met universiteiten en hogescholen verrichten de Leerhuizen Palliatieve Zorg diverse wetenschappelijke onderzoeken die helpen om de kwaliteit van deze zorg in de praktijk van morgen te verbeteren.

Onderwijs

Met interactief, praktijkgericht, ambachtelijk onderwijs maak je zaken duidelijk. Dan krijg je ook feedback op je handelen. Ons onderwijsaanbod bevat (geaccrediteerde) cursussen, trainingen (ook in company en/of 'on the job'), lezingen en thema-(mid)dagen. Het is bestemd voor professionals en vrijwilligers uit alle betrokken disciplines.

Ontwikkeling

Het doel van de Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg is het verminderen van het lijden en het optimaliseren van de kwaliteit van de laatste levensfase. Onze Leerhuizen leveren daar een actieve bijdrage aan door de ontwikkeling van een breed en verdiepend zorgprogramma palliatieve zorg gericht op instellingen en thuissituaties.

Team Finivita

CURSUSSEN VAN TEAM FINIVITA

3
3 accreditatie punten
€ 85,00
3
3 accreditatie punten
€ 85,00
3
3 accreditatie punten
€ 85,00
3
3 accreditatie punten
€ 85,00
Instrumenten in palliatieve zorg 24 sep 2020 - 13:30 - 17:00
3 studiepunten
€ 85,00
Workshop “Complementaire Zorg” 08 okt 2020 - 13:30 - 17:00
3
3 accreditatie punten
€ 85,00
3
3 accreditatie punten
€ 85,00
3
3 accreditatie punten
€ 85,00
3
3 accreditatie punten
€ 85,00
Workshop “Vroegtijdige Zorgplanning” 12 nov 2020 - 13:30 - 17:00
3
3 accreditatie punten
€ 85,00
Instrumenten in palliatieve zorg 26 nov 2020 - 13:30 - 17:00