Over onze docente:

Jacqueline Noorbergen

Jacqueline Noorbergen

Jacqueline is een zeer ervaren docente die steevast lovende beoordelingen krijgt. Tijdens de cursussen is volop ruimte om kennis uit te wisselen en te oefenen. Zo vergroot je jouw inzicht. Als je begrijpt wáárom je iets op een bepaalde manier moet doen kun je het beter toepassen en makkelijker onthouden, een voorwaarde om klinisch te kunnen redeneren.

Jacqueline Noorbergen is geregistreerd verpleegkundige en gekwalificeerd docent. Zij heeft een missie, namelijk veilig en verantwoorde zorg voor iedereen. Onder het motto 'Iedereen kan BETER worden' organiseert zij, samen met andere arbeids en onderwijsgekwalificeerde collega’s, sinds 2006 scholingen en trainingen voor formele en informele zorgverleners.

Formele zorgverleners
Beroepskrachten in de zorg en welzijnssector (verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden zorg en welzijn, zorgassistenten, huishoudelijk medewerkers, gastvrouwen, begeleiders in de gehandicaptenzorg, onderwijspersoneel met een zorgtaak etc) 

Informele zorgverleners
Mantelzorgers (naasten, buren, vrienden, kennissen), vrijwilligers, onderwijspersoneel zonder zorgtaak

Deelnemers die een cursus volgden bij Jacqueline roemen haar om haar uitleg.
'Van Jacqueline leer je geen kunstjes, je begrijpt de stof, kent de risico's en weet waarom je op een bepaalde manier moet handelen' 


Jacqueline Noorbergen

CURSUSSEN VAN JACQUELINE NOORBERGEN