Over onze docente:

Eveline Bolt

Eveline Bolt

Eveline Bolt werkt sinds 2007 met enorm veel plezier als trainer in de ouderenzorg. Vaak zijn dat in-company trainingen. In 2012 behaalde ze haar masterdiploma in de Zorgethiek.

Bij haar trainingen staan steeds de vragen centraal: Waar is het ons ook alweer om te doen in de zorg? Hoe kan ik er achter komen wat hier, dus voor déze meneer of mevrouw, goede zorg is? Wat betekent het voor mij, voor mijn doen en laten en voor ons team als we zorg willen geven die aansluit bij onze cliënten? Deelnemers hebben hier ideeën over en ook hebben ze ervaring in de zorg.

Met groepen gebruikt Eveline daarom diverse leermethodes die uitnodigen om uit te wisselen, met elkaar na te denken over goede zorg en hoe je het gesprek erover kunt voeren. Ze spreekt dus liever over 'samen onderzoeken en leren' dan over 'trainen' en liever over een 'leertraject' dan over een 'cursus'. Dat neemt niet weg dat er ook kennis wordt toegevoegd aan wat deelnemers al weten en doen.

Eveline Bolt

CURSUSSEN VAN EVELINE BOLT