Over onze docent:

Peter Weijmer

Peter Weijmer

Peter Weijmer is een ervaren trainer die met z’n studie psychologie (universitair) en opleiding gestaltcoach de praktijk weet te koppelen aan de wetenschap en vice versa.
Peter was meer dan 20 jaar in dienst van de Nederlandse politie. Hij deed recherchewerk en werkte aan zedenzaken en heeft zo de wereld in al z’n weerbarstigheid leren kennen. Sinds enkele jaren heeft hij een eigen praktijk voor psychotherapie en coaching. Door de diversiteit van mensen waarmee hij werkt en werkte kan hij putten uit talloze voorbeelden waarmee hij de theorie grijpbaar kan maken.

Hij is specialist in de-escalerende gesprekken / technieken, hanteren van spanningsvolle situaties (agressie, conflict, trauma) en samenwerking (teams, cultuur). Zijn drijfveer is om schijnbaar complexe situaties om te zetten naar de overzichtelijke eenvoud. Dat geeft ruimte. Omdat hij zijn kennis graag met anderen wil delen geeft hij ook regelmatig cursussen en trainingen. 

Als trainer zorgt hij voor een grote mate van veiligheid en sluit hij met de stof volledig aan bij de beleving van de cursist. Als docent vertaalt hij de theorie naar de dagelijkse praktijk zodat die theorie ook direct zichtbaar wordt in het gewone leven buiten de boeken. Hierdoor wordt de stof levendiger en leuker om te bestuderen. Dit vergroot de motivatie en passie voor het prachtige vak van de psychologie.

Peter is de auteur van het boek Training omgaan met agressie - een duurzaam alternatief

 

 

Peter Weijmer

CURSUSSEN VAN PETER WEIJMER