Workshop “Oeps de patiënt wordt weer wakker!!“

Lang niet alle ingezette palliatieve sedaties verlopen volgens “het boekje”. Workshop over moeilijke of falende sedatie.

Palliatieve sedatie is een niet meer weg te denken fenomeen binnen de levenseinde zorg. Jaarlijks wordt In ongeveer 12,5% van de sterfgevallen in Nederland is palliatieve sedatie toegepast, deze schatting is al weer van een aantal jaren terug. De indruk bestaat dat dit percentage nog jaarlijks toeneemt.

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de verwachtingspatronen rondom palliatieve sedatie nog al eens verschillen. Bij patiënt, naasten , team en dokter.

Lang niet alle ingezette palliatieve sedaties verlopen volgens “het boekje”. Nadere analyses leren ons dat onvolledige communicatie; onduidelijke indicatie stelling; onvoldoende voorbereiding, en monitoring tijdens de uitvoering, naast de farmacologische problemen hier debet aan kunnen zijn.

Inhoud
In deze workshop wordt de richtlijn Palliatieve sedatie doorgenomen aan de hand van een interactieve casusbespreking.
Er worden handvatten aangereikt voor de dagelijkse praktijk.

Aan de orde komen o.a.: besluitvorming & indicatiestelling, verschil euthanasie en sedatie, verantwoordelijkheid / betrokkenheid verpleegkundigen / verzorgenden, en zorg voor elkaar

Leerdoelen:

 1. De cursist is zich bewust van effect van de diverse verwachtingspatronen rondom sedatie bij alle betrokkenen.
 2. De cursist beseft terdege dat uitvoering geven aan palliatieve sedatie complex is, en meerdere dimensies kent, waarvoor multidisciplinaire samenwerking vanzelfsprekend is.
 3. De cursist kent de stappen binnen de indicatiestelling conform de richtlijn Palliatieve sedatie, en weet hier over genuanceerd te communiceren met patiënt, naasten en hulpverleners.
  Is zich tevens bewust van het effect van de lijdensdruk van de omstanders op het proces van indicatiestelling, en weet deze te hanteren.
 4. De cursist weet welke stappen erbij de voorbereiding moeten worden genomen, om falen van de sedatie zoveel mogelijk te voorkomen.
 5. De cursist is op de hoogte van de farmacologische aspecten van de te gebruiken medicatie( profiel, interactie, dosering op maat), o.a. in relatie tot gebruik van relevante medicatie voor start sedatie.
 6. De cursist is zich bewust van zijn beperkte kennis en ervaring, en weet wanneer een consult CPT moet, en wanneer het wenselijk is.
 7. De cursist heeft zich een stappenplan eigen gemaakt, welke te gebruiken is indien verlaging van bewustzijn onvoldoende wordt bereikt, en niet leidt tot consistent comfort voor de patiënt.

Doelgroep:

 • Verzorgenden niveau 3 met ruime ervaring in de palliatieve zorg
 • Verpleegkundigen niveau 4/5
 • Artsen kunnen deze workshop ook volgen

Niveau en gewenste voorkennis
Tijdens deze workshop wordt met casuïstiek gewerkt. Ervaring met palliatieve zorg is noodzakelijk.

Docenten
Deze cursus wordt verzorgd door docenten van Finivita. Het doel van de Stichting is het verminderen van het lijden van patiënten en hun naasten en het optimaliseren van de kwaliteit van de laatste levensfase. Een van de manieren waarop men dit doel wil bereiken is door middel van onderwijs. Trainers van Finivita staan dichtbij de praktijk.

Studiebelasting en accreditatie
Deze workshop duurt 3,5 uur en is door V&VN geaccrediteerd. Je krijgt 3 accreditatiepunten.

Voorbereiding: -
Duur van de bijeenkomst(en): 1 halve dag

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname èn
 • 100% aanwezigheid

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een (aangepast) certificaat.

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water
 • Tijdens avondsessies (18.00-21.00) wordt voor een warme maaltijd gezorgd
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten

Praktische informatie
Prijs: € 85,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 3
Accreditatiepunten: 3

Palliatieve zorg

Als (zelfstandig) zorgverlener krijg je te maken met mensen voor wie genezing niet meer mogelijk is. Juist dan kan je heel veel betekenen voor de zorgvrager, en zijn of haar familie. Wil jij beter in kunnen spelen op de zorgbehoefte van mensen in de palliatieve fase of wil je hier beter mee om leren gaan? Een cursus palliatieve zorg helpt vrijwilligers in de palliatieve sector en zorgprofessionals de juiste ondersteuning te bieden in deze vaak moeilijke laatste levensfase.

Toon cursussen in de categorie Palliatieve zorg

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden