Workshop COPD

COPD (Chronic Obsstuctive Pulmonary Disease

COPD (Chronic Obsstuctive Pulmonary Disease) is een ongeneselijke ziekte. De luchtwegen zijn blijvend vernauwd en werken steeds minder goed. COPD is een ziekte die een belangrijke invloed heeft op de kwaliteit van leven. In deze workshop komen het instrueren en ondersteunen bij inname medicatie d.m.v. diverse inhalators en zuurstof toedienen aan bod.

Wist je dat?

 • Nederland telt bijna 600.000 mensen met COPD
 • COPD komt op de 6e plaats van ziektes die de hoogste sterfte in Nederland veroorzaken
 • WHO voorspelt dat COPD in 2030 de 3e doosoorzaak is
 • Bij 8 op de 10 is roken oorzaak van COPD

Cursisten ontvangen een voorbereidende oriëntatieopdracht en bestuderen voor deelname de protocollen waarmee zij werken. Omdat iedereen zich voorbereid kan de beschikbare tijd efficiënt worden besteedt. Deelnemers gaan met en van elkaar leren, daarbij wordt gebruik gemaakt van protocollen en observatielijsten.

 

 

Inhoud

Start

 • Theoretische achtergronden en
 • Verdieping longen en long ziekten, met de nadruk op COPD.
 • De wet BIG
 • Inspelen op knelpunten/vragen van deelnemers, dit word meegenomen in de theorie en uitvoering van de praktijkvaardigheid

Specifiek:
Oefenen/uitvoeren van de handeling(en) volgens protocol

 • Risicosignalering en voorlichting geven
 • Medicatie via inhalatie, verneveling
 • Zuurstof toedienen 

Afsluiting

 • Reflecteren en evalueren
 • Theorietoets (ontvang je via email)
Doelstelling

Na deelname aan deze cursus is jouw theoretische kennis over COPD up to date. Je hebt tijdens de praktijktraining aangetoond dat je in staat bent om de handelingen op de voorgeschreven manier uit te voeren.
Je reflecteert je eigen handelen en kunt jouw sterke- en verbeterpunten benoemen.

Niveau en gewenste voorkennis

Van deelnemers wordt verwacht dat zij bekend zijn met de inhoud van de meest actuele protocollen.
Deelnemers brengen hun eigen protocollen mee naar de cursusdag.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor deelnemers met minimaal niveau 3.

 • gediplomeerd verzorgenden (niveau 3 of 3IG)
 • verpleegkundigen
 • wijkverpleegkundigen

Docente
De cursus wordt gegeven door Elly Olfers - van Rosen. Elly is naast haar werk als trainer voor WEBO Training en advies actief als flexwerker, zo komt zij op vele plekken en blijft zij goed op de hoogte van de actualiteit op de werkvloer.

Studiebelasting en accreditatie
Deze cursus bestrijkt een dagdeel (3 uur).

Je kunt deze cursus in het kwaliteitsregister V&V registreren. Voor deze cursus krijg je 3 accreditatiepunten.

Voorbereiding: Voor deelname aan de training lees je de protocollen die je op jouw werkplek gebruikt worden en ga je na wat eventuele knelpunten zijn. Je krijgt vooraf inzage in de theorietoetsen zodat je weet wat er van je verwacht wordt. De theorie die getoetst wordt, wordt tijdens de cursus behandeld.

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname
 • 100% aanwezigheid
 • Minimaal 80% van de theorievragen zijn foutloos beantwoord
 • Deelnemer heeft aangetoond vaardigheden uit te kunnen voeren volgens de protocollen en observatielijsten.

 Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water
 • Gebruik van oefenmateriaal en disposables
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten

Protocollen zijn NIET inbegrepen.
Breng jouw eigen protocollen mee naar de cursusdag.


Praktische informatie
Prijs: € 99,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 3
Accreditatiepunten: 3

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden