Wet BIG en het uitvoeringsverzoek

E-learning | BIG-wet, Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en het uitvoeringsverzoek

Wanneer je als verpleegkundige of verzorgende IG zonder tussenkomst van een arts voorbehouden risicovolle handelingen verricht, moet de arts daarvoor een uitvoeringsverzoek indienen. Dit komt voort uit de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). In deze cursus komt de koppeling tussen de Wet BIG en het uitvoeringsverzoek naar voren. Daarnaast wordt ingegaan op het gebruik van het uitvoeringsverzoek in de praktijk.

Tijdens onze toetsdagen voorbehouden en risicovolle handelingen gaan we ook altijd kort in op de wet BIG.  

Inhoud

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Introductie
  2. Wet BIG
  3. Uitvoeringsverzoek
  4. Drie casussen over het uitvoeringsverzoek
  5. Slot

Voor meer informatie over de wet BIG, zie: https://www.zorgscholing.nl/elearning/gezondheidsrecht-wet-op-de-beroepen-in-de-individuele-gezondheidszorg-wet-big

Doelstelling

Het doel van deze cursus is kunnen benoemen wat het belang is van een volledig uitvoeringsverzoek en hoe je ermee moet werken.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor Verpleegkundigen en Verzorgenden IG die werken zonder tussenkomst van een arts.

Niveau en gewenste voorkennis

Deze e-learning is in te zetten als nascholing en is niet voldoende om bekwaam te raken in het uitvoeren van deze handeling. Daarvoor is een praktijktoets noodzakelijk. 

Aanbieder van deze e-learning  
De modules zijn ontwikkeld door The Competence Group - Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. De doorlooptijd van deze cursus is ongeveer 15-20 minuten.

Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je 1 accreditatiepunt(en).
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

  • Aanmaken account in digitale leeromgeving
  • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
  • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
  • Een digitaal certificaat
  • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 25,75 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 1
Accreditatiepunten: 1
Schrijf je in voor deze cursus!