VRH - stomazorg en zuurstoftherapie

Voorbehouden handelingen - zuurstiof toediening en stomazorg. Dagdeel 4 in serie van 6 (los te volgen)

De scholingsdagdelen worden gekenmerkt door:

 • Een kleine groep; minimaal 5, maximaal 8 cursisten. Daardoor is er volop aandacht en kan je veel oefenen. Er is een ontspannen sfeer; er is volop ruimte om vragen te stellen. Je kan ervaringen uitwisselen met collega’s.
 • De lessen zijn boeiend, humorvol, interactief en met diverse werkvormen en worden gegeven door een docente die weet te stimuleren en motiveren. Zij kijkt mee, geeft tips, stelt verdiepende vragen en geeft feedback.
 • Elk onderwerp start met een stukje theorie dat klassikaal besproken wordt, daarna gaat men in groepjes aan de slag om de handelingen te oefenen. Elk onderwerp heeft een eigen werkvorm, oefenen kan in een groepje, soms klassikaal, d.m.v. casuïstiek, d.m.v. toets of quiz.
 • De nieuwste ontwikkelingen m.b.t. een onderwerp op de lesdag worden behandeld.
 • Aan het eind van de scholing wordt er gezamenlijk afgesloten met een samenvatting waarin de leerervaringen worden besproken.
 • Er is een mondelinge en schriftelijke evaluatie en er wordt tijd aangeboden om bepaalde oefeningen nog extra te oefenen.

Deze scholing valt onder de Cursus “Voorbehouden en Risicovolle Handelingen” bestaat uit totaal 6 dagdelen. Als je alle 6 dagdelen hebt gevolgd ben je weer helemaal up-to-date over de behandelde onderwerpen en heb je uitgebreid de vaardigheden kunnen oefenen met betrekking tot de onderwerpen. Je kan ervoor kiezen om alle dagdelen te boeken of een keuze te maken uit de verschillende dagdelen.

Inhoud

Tijdens deze scholing wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

Wet BIG/Bevoegd en Bekwaam

 • Wat zijn risicovolle handelingen?
 • Protocollen/werkinstructie/richtlijn

Stomazorg

 • anatomie/fysiologie
 • theorie: Colostoma, Ileostoma, Urostoma
 • richtlijnen
 • indicaties/ contra-indicaties
 • problemen en complicaties
 • materialen en materiaalkeuze

Oefenen:

 • Stoma verzorgen 1-delig systeem
 • Stoma verzorgen 2-delig systeem
 • Stoma verzorgen 2-delig met plakkoppeling
 • knippen en plakken
 • gebruik maken van ondersteunend materiaal

Zuurstoftherapie en saturatie meten

 • indicatie en contra-indicatie
 • materialen en materiaalkeuze
 • COPD en andere longziekten
 • Bevochtigen
 • rekenen met inhoud van een cilinder
 • saturatie meten met een puls oxi meter

Oefenen:

 • zuurstof toedienen via een zuurstofconcentrator
 • zuurstof toedienen via een zuurstofcilinder
 • zuurstof-bril/-masker/-slang gebruiken
 • rekenen
Doelstelling

Deelnemers die deze cursusdag succesvol doorlopen hebben aangetoond dat zij de getoetste vaardigheden voldoende beheersen.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor:

 • gediplomeerd verzorgenden (niveau 3 of 3IG),
 • verpleegkundigen
 • wijkverpleegkundigen

Volgens de Wet BIG mogen Voorbehouden en Risicovolle handelingen alleen worden uitgevoerd door beroepsbeoefenaren met de juiste vooropleiding.

Niveau en gewenste voorkennis

Er wordt van je verwacht dat je bekend bent met de inhoud van de meest actuele protocollen en jouw kennis waar nodig hebt opgefrist. Recente ervaring in de uitvoering van handelingen is niet vereist (maar wel fijn).

Net als in de praktijk ben je zelf verantwoordelijk voor de kennis die je hebt. Deelnemers bereiden zichzelf in hun eigen tempo en naar eigen inzicht voor op de cursusdag. Je krijgt geen voorbereidende lesstof aangedragen, maar maakt gebruik van eigen protocollen, e-learning etc. 

(Boek hier evt. jouw geaccrediteerde e-learningmodules via Zorgscholing)

Docente
Deze scholing voorbehouden- en risicovolle handelingen wordt door diverse docenten en trainers begeleid. Docenten en trainers die praktijkdagen verzorgen zijn naast hun trainingsactiviteiten nog (deels) werkzaam in de directe cliëntenzorg.

Studiebelasting en accreditatie
Je kunt deze cursus in het kwaliteitsregister V&V registreren.
Voor deze cursus krijg je 3 accreditatiepunten.

Voorbereiding: doorlezen van de Vilans protocollen betreffende de onderwerpen. Hoeveel tijd de voorbereiding kost is afhankelijk van het kennisniveau van de deelnemer.
Duur van de bijeenkomst(en): 1 dagdeel

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname
 • 100% aanwezigheid
 • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de getoetste vaardigheden uit te voeren.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst.
De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water 
 • Gebruik van oefenmaterialen
 • Gebruik van de Vilans observatielijsten
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten
 • Je krijgt een handelingenkaart waarop de afgetoetste handelingen door de docent worden afgetekend.

Voorbereidingsmaterialen (zoals protocollen en/of e-learning) zijn NIET inbegrepen. Als je het prettiger vindt om jezelf voor te bereiden d.m.v. e-learning kun je in het aanbod van Zorgscholing geaccrediteerde e-learningmodules vinden.


Praktische informatie
Prijs: € 95,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 3
Accreditatiepunten: 3

Voorbehouden- en risicovolle handelingen

In artikel 36 van de wet BIG staan een aantal handelingen die alleen door de in de wet aangewezen beroepsbeoefenaren mogen worden uitgevoerd. Degene die een handeling uitvoert moet bevoegd en bekwaam zijn.  

Toon cursussen in de categorie Voorbehouden- en risicovolle handelingen

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden