VRH - SoloPartners ledendag

Praktijktoetsing voorbehouden en risicovolle handelingen met voorbereidende e-learning - Voor verzorgenden en verpleegkundigen. SoloPartners lidmaatschap is geen vereiste.


Wil jij een hele fikse korting op deelname aan een van onze populairste trainingen? 
Tijdens deze actiedag betaal je voor de praktijktoetsing geen €225,- maar €199,- en daarbij krijg je het uitgebreide pakket -learningmodules ter waarde van 89,- er ook nog gratis bij. Je mag ook meedoen als je geen lid bent van SoloPartners.  

Zoals voorgaande jaren organiseren we ook in 2021 weer een aantal actiedagen ism SoloPartners. Dit jaar organiseren we praktijkbijeenkomsten van 1 dagdeel in combinatie met een uitgebreid e-learningpakket.

Tijdens een bijeenkomst van 1 dagdeel krijg je de mogelijkheid om meerdere voorbehouden en risicovolle handelingen te oefenen en om deze intercollegiaal af te laten toetsen aan de hand van Vilans/KICK protocollen. Deelnemers die in het kwaliteitsregister van V&V staan ingeschreven krijgen 4 accreditatiepunten bijgeschreven voor deelname aan de praktijktoetsing. 

Deze cursus is uitermate geschikt voor ervaren verzorgenden en (wijk-)verpleegkundigen die op een efficiënte manier willen checken of hun kennis en vaardigheden van de voorbehouden en risicovolle handelingen nog up to date zijn. 

Hoe werkt het?

 1. Klik op 'schrijf je in voor deze cursus' of klik onderaan deze pagina op inschrijven
 2. Selecteer de datum/tijd van jouw keuze (dat kan zolang er plek is) 
 3. Vul jouw gegevens in, controleer jouw gegevens en betaal het inschrijfgeld (iDeal)
 4. Na betaling ontvang je direct een bevestigingsmail met de digitale factuur
 5. 1-2 Werkdagen na de aanmelding ontvang je toegang tot de set geaccrediteerde e-learningmodules. Je gebruikt deze modules om jezelf goed voor te bereiden op de praktijktoetsing.  
Inhoud

Voorbehouden en risicovolle handelingen zijn handelingen die je alleen uit mag voeren als je de juiste vooropleiding hebt (wet BIG), bevoegd bent (opdracht hebt) om te handelen en over de juiste vaardigheden en kennis beschikt. Bijscholingscertificaten en toetsing helpen je om jouw deskundigheid aan te tonen.

Tijdens deze toetsing komen de meest voorkomende handelingen aan bod. Na een plenaire start ga je in twee of drietallen aan het werk. Jullie gaan elkaar aftoetsen aan de hand van de checklijsten van Vilans.
De trainster observeert, geeft waar nodig uitleg, stelt verdiepende vragen en geeft feedback. De dag wordt afgesloten met een terugblik, evaluatie en uitwisseling van leer-/toetservaringen.

Je kunt de volgende voorbehouden handelingen intercollegiaal af laten toetsen, hierbij wissel je steeds van oefenstation. 

 • Injecteren intramusculair
 • Injecteren subcutaan
 • Insuline injecteren
 • Bloedsuiker meten
 • Katheteriseren man/vrouw
 • Suprapubische katheter verzorgen
 • Suprapubische katheter verwisselen (vanaf niveau 4)
 • Neus - maagsonde inbrengen (vanaf niveau 4)
 • Sondevoeding toedienen
 • Stoma zorg
 • Venapunctie (vanaf niveau 4)
 • Zwachtelen (ACT) / steunkousen aantrekken
Doelstelling

Deelnemers die deze cursusdag succesvol doorlopen hebben aangetoond dat zij de getoetste vaardigheden voldoende beheersen.  

Doelgroep
Deze praktijk dag is ontwikkeld voor leden van SoloPartners* die over de volgende diploma's beschikken:

 • gediplomeerd verzorgenden (niveau 3 of 3IG),
 • verpleegkundigen
 • wijkverpleegkundigen
 • Andere bevoegde zorgprofessionals kunnen evt. ook aansluiten.
Niveau en gewenste voorkennis

Wij verwachten dat je bekend bent met de inhoud van de meest actuele protocollen en jouw kennis waar nodig hebt opgefrist. Recente ervaring in de uitvoering van handelingen is wenselijk, maar niet vereist.

Net als in de praktijk ben je zelf verantwoordelijk voor de kennis die je hebt. Deelnemers bereiden zichzelf in hun eigen tempo en naar eigen inzicht voor op de cursusdag. Je maakt hiervoor gebruik van eigen protocollen en/of de aangeboden set e-learningmodules.

Docenten
Deze praktijkdag voorbehouden- en risicovolle handelingen wordt door diverse docenten en trainers begeleid. Docenten en trainers die praktijkdagen verzorgen zijn naast hun trainingsactiviteiten nog (deels) werkzaam in de directe cliëntenzorg.

Studiebelasting en accreditatie
Deze praktijk dag bestrijkt een dagdeel. Je kunt deze cursus in het kwaliteitsregister V&V registreren. Voor deze cursus krijg je 4 accreditatiepunten. 
Daarnaast zijn de meeste e-learningmodules ook geaccrediteerd. Na afronding van een geaccrediteerde module worden de accreditatiepunten automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister. 

Voorbereiding: Afhankelijk van het aantal e-learningmodules dat je wilt doorlopen. Reken op 1-2 uur per module. 
Duur van de bijeenkomst(en): 1 dagdeel

Certificaat
Op het certificaat worden (alleen) de handelingen vermeld waarvan je hebt aangetoond dat je deze beheerst. Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname èn
 • 100% aanwezigheid èn
 • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de getoetste vaardigheden uit te voeren.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een (aangepast) certificaat.  

Inbegrepen

 • Uitgebreide set e-learningmodules
 • Gebruik van oefenmaterialen
 • Gebruik van de Vilans observatielijsten
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten
 • Koffie/Thee/Water

Voorbereidende e-learning is inbegrepen. 
Als je tijdens het toetsen gebruik wilt maken van eigen protocollen, dan kun je die meebrengen op de cursusdag.

* Zorgscholing en SoloPartners wisselen geen gegevens uit. Zorgscholing beschikt niet over persoons-/lidmaatschapsgegevens van SoloPartners.


Praktische informatie
Prijs: € 199,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 4
Accreditatiepunten: 4
Schrijf je in voor deze cursus!

Datum Tijden Locatie Beschikbaar
19-05-2021 09:00 - 12:30 Oss VOL

Voorbehouden- en risicovolle handelingen

In artikel 36 van de wet BIG staan een aantal handelingen die alleen door de in de wet aangewezen beroepsbeoefenaren mogen worden uitgevoerd. Degene die een handeling uitvoert moet bevoegd en bekwaam zijn.  

Toon cursussen in de categorie Voorbehouden- en risicovolle handelingen

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

4
4 accreditatie punten
€ 199,00
VRH - SoloPartners ledendag Eerstvolgende datum:
19 mei 2021 - 09:00 - 12:30
Geen plaatsen meer beschikbaar
Oss
Geldigheid Onbeperkt
MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden