Voorbehouden- risicovolle handelingen + e-learning VIG en VPK

Conform de richtlijnen van RIVM | Dagdeel intercollegiale praktijktoetsing voorbehouden handelingen met voorbereidende set e-learningmodules

Voorbehouden en risicovolle handelingen zijn handelingen die je alleen uit mag voeren als je de juiste vooropleiding hebt (wet BIG), bevoegd bent (opdracht hebt) om te handelen en over de juiste vaardigheden en kennis beschikt. Bijscholingscertificaten en toetsing helpen je om jouw deskundigheid aan te tonen. 

Deze cursus biedt je de mogelijkheid om ook nu, in een dagdeel de meest voorkomende voorbehouden- & risicovolle handelingen af te laten toetsen (intercollegiale toetsing). 

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Het aantal cursisten is beperkt tot de toegestane grootte; er voldoende ruimte is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 
Cursisten bereiden zich voor dmv e-learning zodat de fysieke bijeenkomst zo kort als mogelijk is.

Gaat gegarandeerd door. 

Inhoud

Tijdens deze praktijktoetsing van 1 dagdeel komen de meest voorkomende handelingen aan bod.
Cursisten kunnen zichzelf voorbereiden door middel van de aangeleverde e-learning. Zij zorgen er zelf voor dat ze de theorie beheersen voor deelname aan de praktijktoetsing.

De theorie van de handelingen wordt niet behandeld tijdens dit dagdeel.     

Er is ruimte om ervaringen, tips en adviezen uit te wisselen, de puntjes worden op de i gezet. 
Na de korte kennismakingsronde krijg je de ruimte om vragen te stellen over de theorie die je zelfstandig, vóór de praktijkdag hebt doorgenomen.
De trainster zal tijdens het uitvoeren van de handelingen vragen stellen waardoor je meer inzicht krijgt in de redenen die achter de voorgeschreven werkwijze liggen.

Je kunt de volgende voorbehouden handelingen intercollegiaal af laten toetsen aan de hand van Vilans/KICK protocollen. Hierbij maak je gebruik van de checklijsten van Vilans.
De trainster observeert, geeft waar nodig uitleg, stelt verdiepende vragen en geeft feedback. 

 • Injecteren intramusculair 
 • Injecteren subcutaan
 • Insuline injecteren 
 • Bloedsuiker meten
 • Katheteriseren man/vrouw
 • Suprapubische katheter verzorgen
 • Suprapubische katheter verwisselen (vanaf niveau 4)
 • Neus - maagsonde inbrengen (vanaf niveau 4)
 • Sondevoeding toedienen
 • Stoma zorg
 • Venapunctie (vanaf niveau 4)
 • Zwachtelen (ACT) / steunkousen aantrekken

Het dagdeel wordt afgesloten met een terugblik, evaluatie en samenvatting van leerpunten en uitwisseling van leer-/toetservaringen.

Doelstelling

Deelnemers die deze cursusdag succesvol doorlopen hebben aangetoond dat zij bovenstaande vaardigheden voldoende beheersen.  

Doelgroep

Deze cursusdag is ook uitermate geschikt voor ervaren verzorgenden en (wijk-)verpleegkundigen die op een efficiënte manier willen checken of hun kennis en vaardigheden van de voorbehouden en risicovolle handelingen nog up to date zijn. 
Deze praktijk dag is ontwikkeld voor:

 • gediplomeerd verzorgenden (niveau 3 of 3IG),
 • verpleegkundigen
 • wijkverpleegkundigen

Andere bevoegde zorgprofessionals kunnen evt. ook aansluiten.

Niveau en gewenste voorkennis

Wij verwachten dat je bekend bent met de inhoud van de meest actuele protocollen en jouw kennis waar nodig hebt opgefrist door middel van de aangereikte stof in de e-learningmodules.
Recente ervaring in de uitvoering van handelingen is niet vereist. 
Net als in de praktijk ben je zelf verantwoordelijk voor de kennis die je hebt. 

Trainers

Deze praktijkdag voorbehouden- en risicovolle handelingen wordt door diverse docenten en trainers begeleid. De naam van docent/trainer die de praktijkdag verzorgt staat vermeld bij de datum die je kiest. Docenten en trainers die praktijkdagen verzorgen zijn naast hun trainingsactiviteiten nog (deels) werkzaam in de directe cliëntenzorg.

Studiebelasting en accreditatie

Deze praktijkdag bestrijkt een dagdeel van 3 uur. Je kunt deze cursus in het kwaliteitsregister V&V registreren onder de ODA-punten.
Voor e-learningmodules die je succesvol afrond krijg je accreditatiepunten.
Je beplaat zelf welke theoretische modules jij volgt. 

Voorbereiding: Hoeveel tijd de voorbereiding kost is afhankelijk van het kennisniveau van de deelnemer. 
Duur van de bijeenkomst(en): 1 dagdeel
Accreditatiepunten: 7 punten voor de praktijkdag en de resterende punten zijn te behalen door middel van het afronden van de e-learning modules.

Inbegrepen

 • Set e-learningmodules. Na inschrijving krijg je binnen 2 werkdagen toegang tot de e-learningmodules. 
 • Koffie/Thee/Water 
 • Gebruik van oefenmaterialen
 • Gebruik van de Vilans observatielijsten
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Je hebt gedurende 1 jaar toegang tot de set e-learningmodules. 
 • Registratie accreditatiepunten

Certificaat

Op het certificaat worden (alleen) de handelingen vermeld waarvan je tijdens intercollegiale toetsing hebt aangetoond dat je deze beheerst.
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname èn 
 • 100% aanwezigheid èn
 • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de getoetste vaardigheden uit te voeren.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een (aangepast) certificaat.  


Praktische informatie
Prijs: € 319,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 7
Accreditatiepunten: 15

Voorbehouden- en risicovolle handelingen

In artikel 36 van de wet BIG staan een aantal handelingen die alleen door de in de wet aangewezen beroepsbeoefenaren mogen worden uitgevoerd. Degene die een handeling uitvoert moet bevoegd en bekwaam zijn.  

Toon cursussen in de categorie Voorbehouden- en risicovolle handelingen

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden