Voorbehouden- en risicovolle handelingen (met mickeybutton)

Geaccrediteerde scholingsdag met voorbehouden en risicovolle handelingen.

Hoe reken je uit hoeveel zuurstof er nog in de cilinder zit? 
Korte rek, lange rek, wat is het verschil? En wanneer gaan we niet zwachtelen?
NEX, wat is dat eigenlijk?

Tijdens deze scholingsdag krijg je daar antwoord op.

Geaccrediteerde scholingsdag met voorbehouden en risicovolle handelingen.
De onderwerpen starten met een klein stukje theorie, daarna heb je ruim de tijd om je vaardigheden te oefenen. Geschikt voor verzorgenden en verpleegkundigen.

Deelnemers die deze scholingsdag succesvol doorlopen hebben aangetoond dat zij de getoetste vaardigheden voldoende beheersen.

Deze scholingsdag is met een kleine groep, dus volop aandacht!

Deze cursus van 1 dag heeft diverse onderwerpen.
Belangrijk bij deze dag is dat er niet alleen geoefend wordt maar dat ook aandacht aan de theorie wordt geschonken.
Tips en trics worden daarbij meegenomen, zeer belangrijk!

Tijdens deze praktijkdag met krijg je de mogelijkheid om in een dag meerdere voorbehouden en risicovolle handelingen te oefenen en om deze te laten toetsen aan de hand van Vilans/KICK-protocollen. Deelnemers die in het kwaliteitsregister van V&V staan ingeschreven krijgen 7 accreditatiepunten bijgeschreven. 

Voorbehouden en risicovolle handelingen zijn handelingen die je alleen uit mag voeren als je de juiste vooropleiding hebt (wet BIG), bevoegd bent (opdracht hebt) om te handelen en over de juiste vaardigheden en kennis beschikt. Bijscholingscertificaten en toetsing helpen je om jouw deskundigheid aan te tonen.

Deze cursusdag is ook uitermate geschikt om op een efficiënte manier checken of je kennis en vaardigheden nog up to date zijn.

Tijdens deze praktijkdag komen de meest voorkomende handelingen aan bod. Er is tijd en ruimte om ervaringen, tips en adviezen uit te wisselen.

In een ontspannen sfeer ga je met jouw (con-)collega's en onze trainster in gesprek over jouw werk en de uitdagingen die je daarin tegenkomt.

De scholingsdag begint om 9.30 en is om ongeveer 17.30 afgelopen.

Inhoud

Na een korte kennismakingsronde is er een beknopte uitleg over de Wet BIG/Bevoegd en Bekwaam. Daarna gaat de docente in op de theorie van de verpleegtechnische handelingen die getoetst worden.

Elk onderwerp start met een plenair gedeelte waarin de theorie over het betreffende onderwerp kort besproken wordt.

Na het plenaire gedeelte ga je in een klein groepje oefenen en elkaar toetsen. Hierbij maak je gebruik van de observatielijsten van Vilans.

Door de kleine groep en samen te werken bij het oefenen wissel je ervaringen uit.
De trainster observeert, geeft waar nodig uitleg, stelt verdiepende vragen en geeft feedback. De dag wordt omstreeks 17.30uur plenair afgesloten met een terugblik, evaluatie en samenvatting van leerpunten en uitwisseling van leer-/toetservaringen.

Tijdens deze cursus wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

Wet BIG/Bevoegd en Bekwaam

 • Wat zijn risicovolle handelingen?
 • Protocollen/werkinstructie/richtlijn
 • Tuchtrecht
 • Casuïstiek

Zuurstoftherapie

 • Doel
 • Indicatie/contraindicatie
 • COPD
 • Bevochtigen
 • Materiaal
 • Rekenen

Saturatiemeten

 • Waarom?
 • Hoe?

Sondes

 • Neus-maag sonde inbrengen
 • Neus-maag sonde verzorgen
 • PEG-sonde/gastrostomiesonde verzorgen/verwisselen
 • (Mickey) Button verzorgen/verwisselen
 • Sondevoeding toedienen via Flocare Infinity

Act zwachtelen onderbeen met korte rek zwachtels

 • Indicatie/contra-indicatie
 • Polsteren
 • Verschillende materialen
 • Oefenen
Doelstelling

Deelnemers die deze cursusdag succesvol doorlopen hebben aangetoond dat zij de getoetste vaardigheden voldoende beheersen.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor:

 • gediplomeerd verzorgenden (niveau 3 of 3IG),
 • verpleegkundigen
 • wijkverpleegkundigen

Volgens de Wet BIG mogen Voorbehouden en Risicovolle handelingen alleen worden uitgevoerd door beroepsbeoefenaren met de juiste vooropleiding.

Niveau en gewenste voorkennis

Wij verwachten dat je bekend bent met de inhoud van de meest actuele protocollen en jouw kennis waar nodig hebt opgefrist. Recente ervaring in de uitvoering van handelingen is niet vereist (maar wel fijn).

Net als in de praktijk ben je zelf verantwoordelijk voor de kennis die je hebt. Deelnemers bereiden zichzelf in hun eigen tempo en naar eigen inzicht voor op de cursusdag. Je krijgt geen voorbereidende lesstof aangedragen, maar maakt gebruik van eigen protocollen, e-learning etc. 

(Boek hier evt. jouw geaccrediteerde e-learningmodules via Zorgscholing)

Docente
Deze praktijkdag voorbehouden- en risicovolle handelingen wordt gegeven door De Groot Scholing & Zorg. Docenten en trainers die praktijkdagen verzorgen zijn naast hun trainingsactiviteiten nog (deels) werkzaam in de directe cliëntenzorg.

Studiebelasting en accreditatie
Je kunt deze cursus in het kwaliteitsregister V&V registreren.
Voor deze cursus krijg je 7 accreditatiepunten.

Voorbereiding: doorlezen van de Vilans protocollen betreffende de onderwerpen. Hoeveel tijd de voorbereiding kost is afhankelijk van het kennisniveau van de deelnemer.
Duur van de bijeenkomst(en): 1 dag

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname
 • 100% aanwezigheid
 • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de getoetste vaardigheden uit te voeren.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst.
De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water 
 • Lunch
 • Gebruik van oefenmaterialen
 • Gebruik van de Vilans observatielijsten
 • Handelingenkaart
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten

Voorbereidingsmaterialen (zoals protocollen en/of e-learning) zijn NIET inbegrepen. Als je het prettiger vindt om jezelf voor te bereiden d.m.v. e-learning kun je in het aanbod van Zorgscholing (geaccrediteerde) e-learningmodules vinden.


Praktische informatie
Prijs: € 199,00 (incl. 21% BTW)
Studie uren: 7
Accreditatiepunten: 7

Voorbehouden- en risicovolle handelingen

In artikel 36 van de wet BIG staan een aantal handelingen die alleen door de in de wet aangewezen beroepsbeoefenaren mogen worden uitgevoerd. Degene die een handeling uitvoert moet bevoegd en bekwaam zijn.  

Toon cursussen in de categorie Voorbehouden- en risicovolle handelingen

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden