Ventilator Dräger Primus/Julian

E-learning | Mechanische beademing, Ventilator Dräger Julian en Dräger Primus

Veel patiënten op de OK worden (tijdelijk) onder narcose mechanisch beademd. Daarvoor worden onder andere de ventilatoren Dräger Julian en Dräger Primus (uitgebreidere variant) gebruikt. De veiligheid staat bij iedere operatie voorop. Extra complicaties door foutief gebruik van de beademingsapparatuur moeten worden voorkomen. Daarom moeten deze machines door getraind personeel worden bediend worden. 

Inhoud

De cursus uit een theoretie en een simulatiegedeelte. De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Bediening en instelling van de Dräger Primus/Julian
  • Beademingsmodi
  • Alarmenen de bijbehorende alarmgrenzen
  • Schernknoppen 
  • Extra instellingen.

De cursus sluit af met een toets die bestaat uit meerkeuzevragen en oefeningen. Deze kun je één keer herkansen. 

Doelstelling

De Dräger Primus is een uitbreiding van de Dräger Julian. Omdat de basisbediening van beide ventilatoren gelijk is, is deze in één training opgenomen. In deze training leer je hoe je de Dräger Julian en Primus ventilatoren bedient.

Doelgroep
Verpleegkundigen, verzorgenden en anesthesiemedewerkers

Niveau en gewenste voorkennis

Deze e-learning is in te zetten als nascholing voor verpleegkundigen, verzorgenden en anesthesiemedewerkers. 
Deze cursus sluit aan op andere e-learningmodules over beademing.

Aanbieder van deze e-learning  
De modules zijn ontwikkeld door The Competence Group - Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. 

Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. 
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

  • Aanmaken account in digitale leeromgeving
  • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
  • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
  • Een digitaal certificaat
  • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 25,75 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 1
Accreditatiepunten: 1
Schrijf je in voor deze cursus!