Ventilator Dräger Fabius MRI/Tiro

E-learning | mechanische beademing mbv anesthesieventilatoren Fabius MRI of de Fabius Tiro

Door de toepassing van algehele anesthesie tijdens een operatie in het ziekenhuis kan een patiënt niet spontaan ademhalen. Ventilatoren zorgen tijdens een operatie voor de beademing én de toediening van een volatiel anestheticum. Zowel de Fabius MRI als de Fabius Tiro zijn anesthesieventilatoren die gebruikt worden op de OK in het ziekenhuis.

Inhoud

De cursus bestaat uit theorie en een simulatiegedeelte. 

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Bediening en instelling van de Dräger Fabius MRI/Tiro
  • Verschillende beademingsmodi 
  • Alarmgrenzen en alarmen.

De cursus sluit af met een toets die bestaat uit meerkeuzevragen en oefeningen. Deze kunt u één keer herkansen.

Doelstelling

Na het doorlopen van deze cursus kent u de mogelijkheden van de Fabius - MRI/Tiro en weet u hoe u de apparaten bedient.

Doelgroep
IC-Verpleegkundigen, Anesthesiemedewerkers. Zorgverleners die in het algemeen ziekenhuis werken. 

Niveau en gewenste voorkennis

Deze e-learning is in te zetten als nascholing. 

Aanbieder van deze e-learning  
De modules zijn ontwikkeld door The Competence Group - Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. De gemiddelde doorlooptijd is 1 uur. 

Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je 1 accreditatiepunt(en).
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

  • Aanmaken account in digitale leeromgeving
  • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
  • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
  • Een digitaal certificaat
  • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 25,75 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 1
Accreditatiepunten: 1
Schrijf je in voor deze cursus!