Urine en sputum afnemen voor onderzoek

Inleiding 
Als onderdeel van een diagnostisch onderzoek kan ervoor worden gekozen urine en/of sputum (slijm en speeksel uit de diepe luchtwegen) af te nemen voor klinisch chemisch en microbiologisch onderzoek.  

Inhoud 
De cursus start met een korte introductie en is vervolgens opgebouwd uit de volgende onderdelen: Doel van het onderzoek, Urine opvangen en Sputum opvangen. Hierbij wordt ook stilgestaan bij het belang van hygiëne en technieken, het gebruik van materialen en de zintuiglijke waarnemingen van de afgenomen urine en/of sputum. 

De cursus sluit af met een toets en eventuele herkansingen.  

Leerdoel 
Na het doorlopen kan de cursist beschrijven hoe hij of zij als zorgverlener urine en sputum opvangt voor klinisch chemisch en microbiologisch onderzoek. 

Doelgroep 
De cursus is bedoeld voor praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en doktersassistenten die bij de zorgvrager uitscheidingsproducten opvangen voor onderzoek. 

Doorlooptijd en accreditatie 
De doorlooptijd is ongeveer 1 uur. Geaccrediteerd bij V&VN. 


Praktische informatie
Prijs: € 31,16 (incl. 21% BTW)
Studie uren:

Schrijf je in voor deze cursus!