Tractus respiratorius

E-learning | ademhalingsstelsel

Het ademhalingsstelsel transporteert zuurstof door het bloed naar alle organen in het menselijk lichaam. Het  zorgt voor de opname van zuurstof in het bloed en de uitscheiding van afvalstoffen van de verbranding van glucose, CO2 en waterdamp uit het menselijk lichaam. Voor een beter begrip van ziektebeelden omtrent het ademhalingsstelsel is basale kennis van de functies en de bouw onmisbaar.

Deze module is onderdeel van een serie, bestaande uit totaal vijf modules. De andere modules uit deze serie zijn Tractus circulatorius, Tractus digestivus, Tractus neurologicus en Tractus urologicus.

Inhoud

De theorie begint met het benoemen van de hoofdfuncties van de ademhaling, zoals de opname van O2 en de uitscheiding van H2O en CO2. Daarna worden de organen en structuren benoemd die een rol spelen bij de ademhaling. Er wordt bijvoorbeeld ingegaan op de bovenste luchtwegen (nasofarynx, orofarynx en farynx), de onderste luchtwegen (trachea en bifurcatie), de bronchiaalboom, de longen en longkwabben, de luchtwegen, thoraxholte en het ademcentrum.

In een volgend theoriegedeelte staat de ademhalingsregulatie centraal. Hierin wordt onder andere de rol van het ademcentrum omschreven, de invloed van CO en de zuurgraad (pH), de fasen van de ademhalingscyclus, de spieracties, het vergroten van de thoraxholte en de gasuitwisseling.

De module sluit af met een toets, waarmee je de opgedane kennis kunt testen. Je kunt deze één keer herkansen.

Doelstelling

Je kunt de zorgvrager en zijn familie informerenover het proces van de ademhaling, de bouw en functie van de luchtwegen, de bouw en werking van de longen en de regulatie van de ademhaling. Je kunt deze kennis vervolgens toepassen bij het klinische redeneren-proces.

Doelgroep
Praktijkondersteuners, verpleegkundigen en zorgverleners werkzaam in huisartspraktijken en ziekenhuizen.

Niveau en gewenste voorkennis

Deze e-learning is in te zetten als nascholing en is niet voldoende om bekwaam te raken in het uitvoeren van handelingen. 

Aanbieder van deze e-learning  
De modules zijn ontwikkeld door The Competence Group - Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie. Deze module is ontwikkeld in samenwerking met inhoudsdeskundigen van het Flevoziekenhuis.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert.

Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je  accreditatiepunt(en).
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

  • Aanmaken account in digitale leeromgeving
  • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
  • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
  • Een digitaal certificaat
  • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 25,75 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren:

Schrijf je in voor deze cursus!