Tractus circulatorius

E-learning | Bloedcirculatie, anatomie en fysiologie van het hart- en vaatstelsel

Hart- en vaatziekten komen in Nederland relatief veel voor. Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 45.000 personen aan een hart- of vaatziekte. Bloed circuleert door het lichaam om zuurstof en voedingsstoffen naar organen en weefsels te transporteren en afvalstoffen uit te scheiden. Het hart en het vaatstelsel zijn hiervoor verantwoordelijk. Voor een beter begrip van ziektebeelden omtrent hart- en vaatstelsel is basale kennis van de functies en de bouw onmisbaar.

Met deze e-learning-module breng je jouw kennis van de anatomie en fysiologie van het hart- en vaatstelsel weer op peil. Je kunt vanuit een gedegen theoretische basis redeneren naar de pathologie toe. Dit maakt het makkelijker om goede uitleg te geven aan cliënten. 

Deze module is onderdeel van een serie, bestaande uit totaal vijf modules. De andere modules uit deze serie zijn Tractus respiratorius, Tractus digestivus, Tractus neurologicus en Tractus urologicus.

Inhoud

De module bestaat uit drie hoofdstukken, namelijk ‘Bouw en functie van het hart’, ‘Bouw en functie van het vaatstelsel’ en ‘De circulatie’.

 • Bouw en functie van het hart 
  • Locatie van het hart in de thorax
  • Macro-anatomische bouw van het hart
  • Werking van het hart als pers- en zuigpomp
  • Verschillende delen van het prikkel- en geleidingssysteem
  • Electrofysiologische weergave van het hart
  • Fasen van de hartcyclus 
  • Veel voorkomende hartziekten
 • Bouw en functie van het vaatstelsel
  • 3 Soorten arteriën
  • de rol van de capillairen
  • de bouw van de vaatwanden
  • de rol van de bloeddruk en de colloïd-osmotische druk
 • De theorie van de circulatie
  • lichaamscirculatie
  • longcirculatie
  • de rol van de lymfevaten

Het theoriegedeelte van deze module wordt aangevuld met oefenvragen. De module sluit af met een toets. Bent je niet geslaagd voor de toets, dan kun je deze één keer herkansen.

Doelstelling

Je bent in staat om uw patiënt en zijn omgeving begrijpelijk te informeren over de bouw en functie van het hart, het vaatstelsel en de pathologie van het de circulatie.

Doelgroep
Praktijkondersteuners, verpleegkundigen en zorgverleners werkzaam in huisartspraktijken en ziekenhuizen.

Niveau en gewenste voorkennis

Deze e-learning is in te zetten als nascholing en is niet voldoende om bekwaam te raken in het uitvoeren van handelingen. 

Aanbieder van deze e-learning  
De modules zijn ontwikkeld door The Competence Group - Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie. Deze module is ontwikkeld in samenwerking met inhoudsdeskundigen van het Flevoziekenhuis.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Gemiddelde doorlooptijd is 1,5 uur. 

Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je 1 accreditatiepunt(en).
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

 • Aanmaken account in digitale leeromgeving
 • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
 • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
 • Een digitaal certificaat
 • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 25,75 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 1
Accreditatiepunten: 1
Schrijf je in voor deze cursus!