Stomazorg

Stomazorg

Een stoma is een opening in de buikwand waardoor ontlasting en/of urine het lichaam kunnen verlaten. 
Een stoma kan worden aangelegd op de dikke darm (colonstoma), de dunne darm (ileostoma) of op de urineleiders (urinestoma/urostoma).  

In Nederland leven circa 40.000 mensen met een stoma, dit aantal neemt jaarlijks toe. Afhankelijk van de problematiek en het ziektebeeld van de client kan gekozen worden voor een tijdelijke of permanente stoma. Veel mensen kunnen (weer) volledig zelfstandig functioneren na de ingreep en dragen ook zelf zorg voor hun stoma, maar als zorgverlener kom je ook regelmatig in contact met zorgvragers die een stoma hebben. 

Het is van belang om goed te weten hoe je moet handelen en scherp te observeren tijdens de verzorging van een stoma. De stoma wordt gemaakt van slijmvlies (darm/urineleider), dit slijmvlies bevat geen zenuwuiteinden en is dus gevoelloos. 

Inhoud

De cursus behandelt de volgende onderwerpen:

  • Materialen,
  • Leven met een stoma,
  • Anatomie,
  • Darmstoma’s,
  • Urinestoma’s,
  • Verzorging (stappen volgens)

 

Doelstelling

Na het volgen van de e-learning cursus is de cursist in staat om op de juiste wijze stomazorg te verlenen. De cursist weet welke stappen hij moet uitvoeren bij het verwisselen van stomamateriaal en welke aandachtspunten hij hierbij in acht moet nemen.

De cursus sluit af met een toets. Deze kunt u één keer herkansen.

Doelgroep
Deze e-learning is gericht op zorgverleners;verzorgenden (IG) en verpleegkundigen.  
We gaan er vanuit dat je vanuit jouw opleiding al over enige kennis beschikt. Er is geen specifieke voorkennis of voorbereiding vereist.

Niveau en gewenste voorkennis

Aanbieder van de e-learning
De modules zijn ontwikkeld door The Competence Group / Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Hou gemiddeld rekening met een studieduur van 1 uur.
Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je 1 accreditatiepunt.
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op:

Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

  • Aanmaken account in digitale leeromgeving
  • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
  • Een digitaal certificaat
  • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult. 

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op:
Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 28,30 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 2
Accreditatiepunten: 2
Schrijf je in voor deze cursus!