Slikproblematiek | workshop voor gastvrouwen/vrijwilligers

Workshop voor mensen zonder zorgachtergrond of -opleiding (gastvrouwen, vrijwilligers, mantelzorgers) die oudere/dementerende cliënten met slikproblematiek helpen.

Inhoud
Slikproblemen komen regelmatig voor bij cliënten. De aard en de ernst van de slikproblemen kan sterk verschillen en ook de oorzaak van de problemen kan heel divers zijn. 
De ene cliënt verslikt zich soms en heeft voornamelijk moeite met het eten van vast voedsel, de andere verslikt zich meerdere keren per dag en dan met name tijdens het drinken.

Slikproblemen komen vaak voor bij dementerende cliënten en bij cliënten die palliatieve- of terminale zorg krijgen. Een kwetsbare groep waarvoor goede voeding van groot belang is. 
Het lukt deze cliënten niet altijd om goed kenbaar te maken wat het probleem is, zijn zij afhankelijk van de observaties van degene die hen helpt. Want als iedere hap of slok een pijn doet wordt eten en drinken natuurlijk snel minder aantrekkelijk. 

Doelstelling
Het begint met het herkennen van slikproblematiek. Je krijgt een korte uitleg over de werking van de mond. Wat gebeurt er als iemand zich verslikt?
Als je begrijpt wat er gebeurt kun je beter inspelen op het probleem. 

Na het volgen van deze workshop kan de cusiste antwoord geven op de onderstaande vragen: 

 • Wat zijn slikproblemen?
 • Wat gebeurt er in de mond bij verslikking?
 • Hoe herken je slikproblemen bij dementerende en oudere cliënten?
 • Waarom voeding indikken? Tot hoe dik? Waarom? 
 • Hoe moet je handelen bij verslikking? 

Doelgroep

alleen de basiskennis wordt behandeld. Deze workshop is specifiek bedoeld voor mensen zonder zorgopleiding: 

 • Vrijwilligers (verzorgingshuis/hospice/verpleeghuis) 
 • Gastvrouwen
 • Mantelzorgers

Deze cursus kan ook waardevol zijn voor:

 • Voedingsassistentes
 • Helpenden 

Niveau en gewenste voorkennis
Er wordt gewerkt met voorbeelden uit de praktijk. Om de stof te kunnen begrijpen en te kunnen vertalen naar de eigen werksituatie is enige ervaring in de begeleiding van cliënten met slikproblematiek wenselijk. 

Docenten
Deze workshop wordt door diverse docenten gegeven. De naam van docent/trainer die de praktijk dag verzorgt staat vermeld bij de datum die je kiest. Docenten en trainers die de workshop verzorgen zijn naast hun trainingsactiviteiten nog (deels) werkzaam in de directe cliëntenzorg en hebben ervaring met en kennis over het onderwerp. 

Studiebelasting en accreditatie
Deze workshop duurt 2,5 uur.
Voor deze workshop is geen accreditatie aangevraagd. De deelnemers die ingeschreven staan in het kwaliteitsregister kunnen zelf 2 ODA punten toevoegen in hun portfolio.  

Voorbereiding: - 
Duur van de bijeenkomst9en): 1 halve dag

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname èn 
 • 100% aanwezigheid 

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een (aangepast) certificaat.  

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water 
 • Digitaal Zorgscholing certificaat

Praktische informatie
Prijs: € 0,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 3

Cursist heeft actief deelgenomen aan de workshop slikproblematiek
Onderstaande onderwerpen zijn behandeld: 

 • Wat zijn slikproblemen?
 • Wat gebeurt er in de mond bij verslikking?
 • Hoe herken je slikproblemen bij dementerende en oudere cliënten?
 • Waarom voeding indikken? Tot hoe dik? Waarom? 
 • Hoe moet je handelen bij verslikking? 

Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)

ADL is de afkorting voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. 
Onder ADL vallen de handelingen die iemand minimaal moet verrichten om zelfstandig te kunnen blijven leven en maatschappelijk te functioneren. 
Het gaat om functioneren op basaal niveau daarom spreken we bij ADL ook wel van basisverrichtingen. 

 
Toon cursussen in de categorie Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)

CURSUSDATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden