Rapporteren volgens de SOAP-methode

De SOAP-methode wordt gebruikt bij het schrijven van voortgangsrapportages over geplande en verleende zorg. SOAP staat voor Subjectief, Objectief, Analyse en Plan. Deze rapportagemethode is zorgvrager-gebonden: het maakt duidelijk hoe de subjectieve en objectieve gegevens met elkaar in verband staan, en welke betekenis ze hebben in het zorgproces. Rapporteren volgens de SOAP-methode is vooral nuttig in complexe of snel veranderende zorgsituaties. In de extramurale zorg wordt wel eens gesproken van de SOEP-methode. Hierbij is de A van Analyse vervangen door de E van Evaluatie.

Inhoud
De cursus start met een introductie over rapporteren in het algemeen en rapporteren volgens de SOAP-methode. Daarna worden de vier stappen van de SOAP-methode uitgelegd. Vervolgens past de cursist deze stappen toe in drie verschillende casussen.

De cursus sluit af met een samenvatting.

Leerdoel 
Na het doorlopen kan de cursist benoemen waarom de SOAP-methode gebruikt wordt, kan hij de vier stappen van de SOAP-methode benoemen en voorbeelden geven bij elke stap.

Doelgroep 
Verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de intramurale en extramurale zorg binnen de VVT.

Niveau 
N.v.t.

Doorlooptijd en accreditatie 
De doorlooptijd is ongeveer 40 minuten.

Niveau en gewenste voorkennis

Deze e-learning is in te zetten als nascholing en is niet voldoende om bekwaam te raken in het uitvoeren van deze handeling. Daarvoor is een praktijktoets noodzakelijk. 

Aanbieder van deze e-learning  
De modules zijn ontwikkeld door  SDB Groep - Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert.

Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je  accreditatiepunt(en).
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

  • Aanmaken account in digitale leeromgeving
  • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
  • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
  • Een digitaal certificaat
  • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/SDB Groep. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 23,30 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren:

Schrijf je in voor deze cursus!