Rapporteren vanuit het zorgleefplan CARE

In het zorgleefplan worden behoeften, voorkeuren, vragen of doelen van de cliënt vastgelegd. Aan de hand van het zorgleefplan kan iedere medewerker de best passende ondersteuning bieden. De gemaakte afspraken worden door de medewerker vastgelegd en in de uitvoering gerapporteerd. Kennis van correct rapporteren in het zorgleefplan is cruciaal: het vergroot de betrouwbaarheid van iedere zorgmedewerker richting zijn cliënt en alle betrokkenen.

Inhoud
De module start met een quiz. Hiermee kunt u uw voorkennis rond rapporteren in het zorgleefplan testen. Daarna volgt de theorie van de vier domeinen van het zorgleefplan; de woon- en leefomstandigheden van de cliënt, zijn participatie, zijn mentaal welbevinden en autonomie en zijn lichamelijke welbevinden en gezondheid. U krijgt daarna de beschikking over een ‘Vraag en antwoord’ boekje. Dit boekje bevat een beknopte weergave van de aangeboden theorie. Daarnaast vormt dit boekje een prima basis bij uw voorbereiding op de toets in deze module. Deze toets bevat vijftien vragen. Nadat u de toets heeft afgerond krijgt u uw resultaat te zien. Ook worden uw antwoorden getoond. Bent u niet geslaagd voor de toets, dan kunt u deze één keer herkansen.

De module bevat ook een gedeelte met extra verdieping. Dit geeft u inzicht op welke manier u wensen, doelen en afspraken met uw cliënt kunt maken, zodat u deze op de juiste wijze in het zorgleefplan vastlegt.

De module is opgebouwd vanuit het principe van storytelling. U ziet aan de hand van het verhaal van de fictieve ‘meneer De Lange’ de samenhang tussen de verschillende onderwerpen rond het zorgleefplan, waardoor u de aangeboden theorie beter begrijpt, beter onthoudt en beter kunt uitvoeren.

Voor wie
Helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen werkzaam in de verpleging, verzorging en thuiszorg, zorghotels en andere vormen van kleinschalig wonen.

Leerdoel
U bent in staat correct te rapporteren in het zorgleefplan.

Hoe werkt het?
Klik op ‘voeg toe’ en de e-learning wordt in uw winkelwagen geplaatst. Indien u nog geen account heeft op de leeromgeving van Zorg Leren dient u zich eerst te registeren. De module kunt u vervolgens via Ideal betalen. Heeft u al een account? Dan kunt u daarmee inloggen en de module via Ideal betalen. De e-learning blijft 1 jaar voor u beschikbaar.

Niveau en gewenste voorkennis

Deze e-learning is in te zetten als nascholing en is niet voldoende om bekwaam te raken in het uitvoeren van deze handeling. Daarvoor is een praktijktoets noodzakelijk. 

Aanbieder van deze e-learning  
De modules zijn ontwikkeld door SDB Groep - Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert.

Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je  accreditatiepunt(en).
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

  • Aanmaken account in digitale leeromgeving
  • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
  • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
  • Een digitaal certificaat
  • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/SDB Groep. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 25,75 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren:

Schrijf je in voor deze cursus!