Psychiatrische stoornissen

E-learning

In geriatrische zorginstellingen wordt steeds vaker zorg geboden aan kwetsbare ouderen bij wie (chronische) psychiatrische stoornissen op de voorgrond staan. Dit betekent dat zorgverleners in hun werk te maken krijgen met zorgvragers die andere zorg en begeleiding nodig kunnen hebben.

Deze cursus biedt zorgverleners kennis over veel voorkomende psychiatrische stoornissen, en handvatten om de juiste zorg te kunnen verlenen.

Inhoud

Deze cursus start na een korte introductie met een inleiding in psychiatrische stoornissen. Vervolgens volgt de theorie onderverdeeld in vijf vormen van psychiatrische stoornissen:
Stemmingsstoornis, Persoonlijkheidsstoornis, Psychotische stoornis, Angststoornis, Verslaving. De theorie wordt ondersteund met casusvoorbeelden, illustraties en mindmaps. De ‘Tot slot’ bevat leestips voor als je meer wilt weten. Een optioneel onderdeel is de ‘Pick & Mix’: een menukaart van werkvormen die gecombineerd kunnen worden met de e-learning.

De cursus bevat geen eindtoets. De cursus wordt afgerond door alle onderdelen en pagina’s te doorlopen. Het onderdeel ‘Pick & Mix’ is optioneel.

Doelstelling

Na het doorlopen heeft de cursist kennis over de verschillende vormen van een psychiatrische stoornis, de symptomen van een psychiatrische stoornis en de do’s en don’ts bij een zorgvrager met een psychiatrische stoornis.

Doelgroep
Deze cursus is voor zorgverleners in de geriatrie die in hun werk te maken kunnen hebben met zorgvragen gerelateerd aan een psychiatrische stoornis of verslaving.

Niveau en gewenste voorkennis

Deze e-learning is in te zetten als nascholing en is niet voldoende om bekwaam te raken in het uitvoeren van deze handeling. Daarvoor is een praktijktoets noodzakelijk. 

Aanbieder van deze e-learning  
De modules zijn ontwikkeld door The Competence Group - Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. De doorlooptijd is ongeveer 1 uur. 

Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. 
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

  • Aanmaken account in digitale leeromgeving
  • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
  • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
  • Een digitaal certificaat
  • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 33,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren:
Accreditatiepunten: 1
Schrijf je in voor deze cursus!