Professionele reflectie voor Wijkverpleegkundigen

Ga aan de slag met intercollegiale toetsing! Met elkaar bekijken we of jouw zorgplan voldoet aan de kwaliteitseisen en de geldende wet en regelgeving.

Deze intercollegiale toetsing voor wijkverpleegkundigen bestaat uit 3 Fysieke bijeenkomsten.

Zie onderstaand de data:

  • 7 maart, 18 april en 30 mei 2023 (van 13.30 - 16.00 uur)

Liever deze cursus Online volgen? Klik hier voor de Online cursus en geplande data.

Heb jij behoefte aan het sparren met collega’s over zaken waar jij tegenaan loopt in jouw werk?
Wil jij samen verbeterstappen zetten om de kwaliteit van zorg te bevorderen? 
Ga dan aan de slag met intercollegiale toetsing!

Inhoud

Bij intercollegiale toetsing ga je met collega’s het gesprek aan, op een niet oordelende maar lerende manier, over vakinhoudelijke professionaliteit en kennis gebaseerd op de richtlijnen en procedures binnen jouw vak. Samen werk je aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijke mening over hoe je het vak het beste kunt uitoefenen; bevorderen én bewaken van jouw professie dus!

Je voldoet met intercollegiale toetsing aan de verplichting uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) om minimaal 1 keer per jaar te reflecteren met beroepsgenoten.

Je brengt een anamnese met een daarbij behorend zorgplan in. Met elkaar bekijken we of jouw zorgplan voldoet aan de kwaliteitseisen en de geldende wet en regelgeving. Ook worden meetinstrumenten en richtlijnen/procedures ingezet om de kwaliteit van het zorgplan op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Tijdens intercollegiale toetsing wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

  • Leren van en verbeteren met elkaar
  • Verminderen praktijkvariatie in de indicatiestelling
  • Verhogen van het vermogen om klinisch te redeneren
  • Indiceren met behulp van het verpleegkundig proces
  • Methodisch werken
Doelstelling

Na deelname aan intercollegiale toetsing heb je jouw handelen kritisch beschouwd vanuit (eigen en andermans) ervaringen en theoretische inzichten. Het doel van intercollegiaal toetsen is het vergroten van de kwaliteit van het (eigen) professioneel handelen; zowel jij als jouw collega’s én cliënten profiteren hiervan.

Doelgroep
Intercollegiale toetsing is bedoeld voor bachelor of master opgeleide wijkverpleegkundigen.

Niveau en gewenste voorkennis

Van deelnemers wordt verwacht dat zij in het bezit zijn van een diploma HBO-V of master verpleegkunde én BIG geregistreerd zijn. Daarnaast ben je werkzaam als wijkverpleegkundige in de wijkverpleging.

Docenten
De intercollegiale toetsing wordt begeleid door Sanne van der Ent (proces: randvoorwaarden/groepsdynamiek) en Milanda Koopman (voorzitter: inhoud). Sanne en Milanda hebben beiden ruime ervaring als wijkverpleegkundige/procesbegeleider/trainer en geven graag hun opgedane kennis en praktijkervaring door.

Studiebelasting en accreditatie
Intercollegiale toetsing voor wijkverpleegkundigen bestaat uit 3 bijeenkomsten met 5 vaste deelnemers per groep. De eerste bijeenkomst start met een theoriegedeelte en daarna toetsing van casuïstiek. De vervolgbijeenkomsten omvatten alleen toetsing van casuïstiek. Elke deelnemer brengt een casus in.
Totale tijdsinvestering: 7 uur bij elkaar komen en 3 uur voorbereiding.
De bijeenkomsten leveren 2 accreditatiepunten (theorie) en 8 ODA/studiepunten (toetsing) op in het kwaliteitsregister V&V.

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

  • Actieve deelname en 100% aanwezigheid
  • Inbrengen eigen casuïstiek ter toetsing

Inbegrepen
Digitaal Zorgscholing certificaat
Toegang tot besloten gedeelte kennisbank Wijkzorg Academie
Reflectieverslag als bewijslast voor het opvoeren van ODA/studie punten.

 


Praktische informatie
Prijs: € 350,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 10
Accreditatiepunten: 2

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden