Praktijktoetsing voorbehouden- en risicovolle handelingen voor verzorgenden

Praktijktoetsing voor verzorgenden; laat je toetsen in de meest voorkomende handelingen

Voorbehouden en risicovolle handelingen - met vaardighedencarrousel en intercollegiale toetsing voor verzorgenden en verpleegkundigen

Inhoud
Tijdens deze bijeenkomst krijg je de mogelijkheid om jouw vaardigheden intercollegiaal af te laten toetsen. Je moet jezelf goed voorbereiden op deze bijeenkomst. Er wordt niet inhoudelijk in gegaan op de onderwerpen.

Na een beknopte herhaling van de regels rondom ‘bevoegd’ en ‘bekwaam’ ga je in groepjes aan de slag met de handelingen. Je kunt onderstaande handelingen laten toetsen. Toetsing vindt plaats aan de hand van de toetslijsten van Vilans. 

 • Injecteren intramusculair
 • Injecteren subcutaan
 • Insuline injecteren
 • Bloedsuiker meten
 • Katheteriseren vrouw
 • Suprapubische katheter verzorgen
 • Neus - maagsonde inbrengen
 • Stomazorg

Het is tijdens dit ingekorte programma niet mogelijk om meer/andere handelingen te doen.

Doelstelling
Deelnemers die deze cursusdag succesvol doorlopen hebben aangetoond dat zij de getoetste vaardigheden voldoende beheersen.  

Doelgroep
Om aan deze cursus deel te kunnen nemen moet je minimaal een diploma verzorgende hebben.  

Niveau en gewenste voorkennis
Wij verwachten dat je bekend bent met de inhoud van de meest actuele protocollen en jouw kennis waar nodig hebt opgefrist. Recente ervaring in de uitvoering van handelingen is niet vereist.

Net als in de praktijk ben je zelf verantwoordelijk voor de kennis die je hebt. Deelnemers bereiden zichzelf in hun eigen tempo en naar eigen inzicht voor op de cursusdag. Je krijgt geen voorbereidende lesstof aangedragen, maar maakt gebruik van eigen protocollen, e-learning etc. (Boek hier evt. jouw geaccrediteerde e-learningmodules)

Docente
Deze praktijkdag voorbehouden- en risicovolle handelingen wordt door diverse docenten en trainers begeleid. De naam van docent/trainer die de praktijk dag verzorgt staat vermeld bij de datum die je kiest. Docenten en trainers die praktijkdagen verzorgen zijn naast hun trainingsactiviteiten nog (deels) werkzaam in de directe cliëntenzorg. 

Studiebelasting en accreditatie
De toetsing duurt 1 dagdeel.
Deelnemers die ingeschreven staan in het kwaliteitsregister van V&V kunnen zelf 3 punten registreren na deelname, deze cursus is NIET geaccrediteerd. Voeg de punten zelf toe onder de ODA-punten.  

Voorbereiding
Voorbereiding: Minimaal 2 uur. Hoeveel tijd de voorbereiding kost is afhankelijk van het kennisniveau van de deelnemer.
Duur van de bijeenkomst(en): 1 dagdeel
Zelfstudie/huiswerk: -

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname en 100% aanwezigheid
 • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de getoetste vaardigheden uit te voeren.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.  

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water
 • Oefenmaterialen
 • Gebruik van de Vilans observatielijsten
 • Digitaal Zorgscholing certificaat

Minimaal 8 deelnemers - maximaal 14 deelnemers.
Als je tijdens het oefenen of toetsen gebruik wilt maken van eigen protocollen, dan kun je die meebrengen op de cursusdag.

Voorbereidingsmaterialen (zoals protocollen en/of e-learning) zijn NIET inbegrepen. Als je het prettiger vindt om jezelf voor te bereiden dmv e-learning kun je in ons aanbod diverse (geaccrediteerde) e-learningen vinden.


Praktische informatie
Prijs: € 120,51 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 5

Cursist heeft tijdens intercollegiale toetsing obv de observatielijsten van VILANS aangetoond
onderstaande voorbehouden handelingen in praktisch opzicht te beheersen:  

 • Injecteren intramusculair
 • Injecteren subcutaan
 • Insuline injecteren
 • Bloedsuiker meten
 • Katheteriseren vrouw
 • Suprapubische katheter verzorgen
 • Neus - maagsonde inbrengen
 • Stomazorg

Categorie Voorbehouden- en risicovolle handelingen

In artikel 36 van de wet BIG staan een aantal handelingen die alleen door de in de wet aangewezen beroepsbeoefenaren mogen worden uitgevoerd. Degene die een handeling uitvoert moet bevoegd en bekwaam zijn. 
Meer informatie over Voorbehouden- en risicovolle handelingen

Deel via social media:

CURSUSDATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

5 studie punten
€ 120,51
Praktijktoetsing voorbehouden- en risicovolle handelingen voor verzorgenden 07 jan 2019 - 19:00 - 22:00
Nog 11 plaatsen beschikbaar.
5 studie punten
€ 120,51
Praktijktoetsing voorbehouden- en risicovolle handelingen voor verzorgenden 28 jan 2019 - 19:00 - 22:00
Geen plaatsen meer beschikbaar
5 studie punten
€ 120,51
Praktijktoetsing voorbehouden- en risicovolle handelingen voor verzorgenden 21 feb 2019 - 19:00 - 22:00
Nog 14 plaatsen beschikbaar.
ANDERE DATUM?

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden