Praktijkdag VRH (voorbehouden- en risicovolle handelingen)

Praktijktoetsing voorbehouden en risicovolle handelingen voor verzorgenden en verpleegkundigen.

Wil jij een hele fikse korting op deelname aan een van onze populairste trainingen? Maak dan gebruik van deze actie! 

Tijdens een bijeenkomst van 1 dag krijg je de mogelijkheid om meerdere voorbehouden en risicovolle handelingen te oefenen en om deze intercollegiaal af te laten toetsen aan de hand/KICK protocollen. Deelnemers die in het kwaliteitsregister van V&V staan ingeschreven krijgen 7 accreditatiepunten bijgeschreven voor deelname aan de praktijktoetsing. 

De VRH actiedagen worden georganiseerd in samenwerking met SoloPartners. Zowel leden als niet leden zijn van harte welkom!  

Inhoud

Voorbehouden en risicovolle handelingen zijn handelingen die je alleen uit mag voeren als je de juiste vooropleiding hebt (wet BIG), bevoegd bent (opdracht hebt) om te handelen en over de juiste vaardigheden en kennis beschikt. Bijscholingscertificaten en toetsing helpen je om jouw deskundigheid aan te tonen.

Tijdens deze toetsing komen de meest voorkomende handelingen aan bod. Na een plenaire start ga je in twee of drietallen aan het werk. Jullie gaan elkaar aftoetsen aan de hand van de checklijsten.
De trainster observeert, geeft waar nodig uitleg, stelt verdiepende vragen en geeft feedback. De dag wordt afgesloten met een terugblik, evaluatie en uitwisseling van leer-/toetservaringen.

Je kunt de volgende voorbehouden handelingen intercollegiaal af laten toetsen, hierbij wissel je steeds van oefenstation. 

 • Injecteren intramusculair (IM)
 • Injecteren subcutaan (SC)
 • Insuline injecteren 
 • Vlindernaald/Venflon inbrengen subcutaan (SC)
 • Bloedsuiker meten
 • Katheteriseren man/vrouw
 • Suprapubische katheter verzorgen
 • Suprapubische katheter verwisselen (vanaf niveau 4)
 • Neus - maagsonde inbrengen (vanaf niveau 4)
 • Sondevoeding toedienen
 • Zuurstof toedienen
 • Stoma zorg
 • Zwachtelen (ACT) / steunkousen aantrekken
Doelstelling

Deelnemers die deze cursusdag succesvol doorlopen hebben aangetoond dat zij de getoetste vaardigheden voldoende beheersen.  

Doelgroep
Deze praktijk dag is ontwikkeld voor leden van SoloPartners* die over de volgende diploma's beschikken:

 • gediplomeerd verzorgenden (niveau 3 of 3IG),
 • verpleegkundigen
 • wijkverpleegkundigen
 • Andere bevoegde zorgprofessionals kunnen evt. ook aansluiten.
Niveau en gewenste voorkennis

Wij verwachten dat je bekend bent met de inhoud van de meest actuele protocollen en jouw kennis waar nodig hebt opgefrist. Recente ervaring in de uitvoering van handelingen is wenselijk, maar niet vereist.

Net als in de praktijk ben je zelf verantwoordelijk voor de kennis die je hebt. Deelnemers bereiden zichzelf in hun eigen tempo en naar eigen inzicht voor op de cursusdag. Je maakt hiervoor gebruik van eigen protocollen of je kunt gebruik maken van het E-learning Congrestival pakket.

Docenten
Deze praktijkdag voorbehouden- en risicovolle handelingen wordt gegeven door ervaren trainers van Zorgscholing. Docenten en trainers die praktijkdagen verzorgen zijn naast hun trainingsactiviteiten nog (deels) werkzaam in de directe cliëntenzorg.

Studiebelasting en accreditatie
Deze praktijk dag bestrijkt een dag. Je kunt deze cursus in het kwaliteitsregister V&V registreren. Voor deze cursus krijg je 7 accreditatiepunten. 
Na afronding van een geaccrediteerde module worden de accreditatiepunten automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister. 

Duur van de bijeenkomst(en): 1 dagdeel

Certificaat
Op het certificaat worden (alleen) de handelingen vermeld waarvan je hebt aangetoond dat je deze beheerst. Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname èn
 • 100% aanwezigheid èn
 • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de getoetste vaardigheden uit te voeren.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een (aangepast) certificaat.  

Inbegrepen

 • Gebruik van oefenmaterialen
 • Gebruik van de observatielijsten
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten
 • Koffie/Thee/Water/Lunch

Als je tijdens het toetsen gebruik wilt maken van eigen protocollen, dan kun je die meebrengen op de cursusdag.

* Zorgscholing en SoloPartners wisselen geen gegevens uit. Zorgscholing beschikt niet over persoons-/lidmaatschapsgegevens van SoloPartners.


Praktische informatie
Prijs: € 199,00€ 249,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 7
Accreditatiepunten: 7
Schrijf je in voor deze cursus!
Schrijf je in voor deze cursus!

Datum Tijden Locatie Beschikbaar
16-10-2023 09:30 - 16:00 Oss VOL
27-11-2023 09:30 - 16:00 Oss VOL

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

7
7 accreditatie punten
€ 199,00€ 249,00
Praktijkdag VRH (voorbehouden- en risicovolle handelingen) Eerstvolgende datum:
16 okt 2023 - 09:30 - 16:00
Geen plaatsen meer beschikbaar
Oss
Geldigheid Onbeperkt
7
7 accreditatie punten
€ 199,00€ 249,00
Praktijkdag VRH (voorbehouden- en risicovolle handelingen) Eerstvolgende datum:
27 nov 2023 - 09:30 - 16:00
Geen plaatsen meer beschikbaar
Oss
Geldigheid Onbeperkt
MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden