PICC

E-learning over de verzorging van een PICC (risicovolle handeling), medicatietoediening en bloedafname (voorbehouden handelingen)

Met een PICC (Peripherally Inserted Central Catheter) is er een directe toegang tot de vena cava superior via een perifere vene.
Hiermee kunt u medicatie en vocht aan de zorgvrager toedienen en in bepaalde gevallen bloed afnemen. Een bevoegde zorgprofessional brengt de katheter via de vene in de elleboogplooi of bovenarm onder echobegeleiding en in steriele omstandigheden en lokale anesthesie in.

Het verzorgen van een PICC is een risicovolle handeling. Bloed afnemen en toedienen van vloeistoffen via een PICC zijn volgens de Wet BIG Voorbehouden Handelingen.

Inhoud

Deze cursus begint na een korte introductie.
Aan de hand van teksten, illustraties, foto’s en film volgt u de volgende onderdelen:

  • Inleiding
  • Verzorgen van de insteekopening
  • Aan - en afkoppelen van het infuussysteem
  • Bloedafname via PICC
  • Verwijderen PICC

De cursus sluit af met een toets en eventuele herkansing.

Doelstelling

Na het doorlopen van deze cursus kan je de aspecten van het verzorgen, verwijderen en gebruik van een PICC benoemen.

Doelgroep
Verpleegkundigen en verzorgenden

Niveau en gewenste voorkennis

Bloed afnemen en toedienen van vloeistoffen via een PICC zijn volgens de Wet BIG Voorbehouden Handelingen.
Volgens de wet BIG mogen Voorbehouden en risicovolle handelingen alleen uitgevoerd worden door beroepsbeoefenaren met de juiste vooropleiding.

Aanbieder van deze e-learning 
De modules zijn ontwikkeld door The Competence Group / Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.


Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Houd rekening met een studieduur van 1,5 uur.
Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je 1 accreditatiepunt.
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

  • Aanmaken account in digitale leeromgeving
  • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
  • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
  • Een digitaal certificaat
  • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult.

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 33,50 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 1
Accreditatiepunten: 1
Schrijf je in voor deze cursus!