Perifere IV-canule

E-learning | Inbrengen vleugelnaaldje

Een perifere infuuscanule wordt gebruikt om vloeistoffen of medicijnen toe te dienen in de ader (intraveneus/IV) zodat deze rechtstreeks in de bloedcirculatie komen.
Veelgebruikte alternatieve namen voor deze infuuscanule zijn; infuusnaald, venflon, vlindernaald, venapunctienaald, vleugelnaald/butterfly, venofix, midliner.
Er zijn veel verschillende soorten naalden, met of zonder vleugels en/of veiligheidsmechanisme. 

Een Perifere IV canule is een naald die uit 2 delen bestaat, een holle aanpriknaald met daaromheen een heel dunne flexibel slangetje van polyurethaan. Dit slangetje heet de katheter/canule.  
Na het inbrengen wordt het aanpriknaald verwijderd en blijft de flexibele katheter achter in de ader. Meestal wordt er via een Luer vergrendeling een toedieningssysteem (bijv. infuuspomp of infuuszak) aan het slangetje gekoppeld. 
De canule van de naald wordt op de huid gefixeerd, zodat op deze op de juiste plek blijft.  

Het gebruik van vleugelnaaldjes en infuussystemen komt veelvuldig voor, zowel in acute zorg als in palliatieve zorg.
De naalddikte en lengte van de canule hangt af van het soort vloeistof dat toegediend wordt, de flow (toedieningssnelheid) van de vloeistof en de client (pasgeborene, volwassene of oudere client)

Het inbrengen van een perifere infuuscanule valt onder de zogenaamde voorbehouden en risicovolle handelingen (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg: Wet BIG).

Inhoud

De training Inbrengen Perifere Infuuscanule behandelt de basistheorie over het inbrengen van een perifere infuuscanule.

Deze cursus doorloop je het zorgtraject van voorbereiding tot nazorg bij het inbrengen van een perifere IV-canule.  

  • Indicaties
  • Voorbereidingen
  • Uitvoering
  • Complicaties
  • Nazorg
Doelstelling

De training behandelt de basiskennis rondom het inbrengen van een perifere intraveneuze canule. 

Doelgroep
Verpleegkundigen werkzaam binnen een verpleegafdeling van een verzorgingshuis.

Niveau en gewenste voorkennis

Deze e-learning is in te zetten als nascholing en is niet voldoende om bekwaam te raken in het uitvoeren van deze handeling. Daarvoor is een praktijktoets noodzakelijk. 

Aanbieder van deze e-learning  
De modules zijn ontwikkeld door The Competence Group - Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. De gemiddelde doorlooptijd van deze training is ongeveer twee uur.

Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je 2 accreditatiepunt(en).
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

  • Aanmaken account in digitale leeromgeving
  • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
  • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
  • Een digitaal certificaat
  • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 25,75 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 2
Accreditatiepunten: 2
Schrijf je in voor deze cursus!