Palliatieve Sedatie, de praktische uitvoering van de richtlijn - 3 accreditatiepunten

In deze geaccrediteerde cursus van een dagdeel gaan we de richtlijn (KNMG) kort doornemen, en de uitvoering van Palliatieve Sedatie in de praktijk behandelen.

Palliatieve sedatie wordt steeds meer ingezet om het lijden te verlichten tijdens de laatste levensfase. In deze cursus van 3 uur wordt aandacht besteed aan de verpleegkundige kant van de uitvoering van Palliatieve Sedatie in de praktijk. De richtlijn (KNMG) zal kort en bondig worden doorgenomen waarna er in kleinere groepjes aan casuïstiek gewerkt zal worden. Aan de hand van rollenspellen zal er geoefend worden met gespreksvoering rondom palliatieve sedatie.

Inhoud
Tijdens deze cursus wordt er o.a. aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen: 

 • Inleiding, Voorstelronde. Werkvormen - ijsbreker, Actualiteit
 • De inhoud van de richtlijn. Werkvormen - Stellingen, presentatie leerstof aan de hand van PowerPoint
 • Casuïstiek, in kleinere groepen wordt een casus uitgewerkt, deze zal plenair worden besproken. Werkvorm - Casus
 • Gespreksvoering met alle betrokkenen zoals patiënt, familie en (huis)arts. Werkvorm - Rollenspel
 • Afsluiting, Evaluatie Inhoud en Lesdoelen. Werkvormen: Jubelmuur - Klaagmuur

Doelstelling
Na deelname aan deze cursus:

 • weet de verpleegkundige wat de richtlijn Palliatieve Sedatie inhoud.
 • weet de verpleegkundige hoe de richtlijn Palliatieve Sedatie toegepast kan worden in de praktijk en welke aandachtspunten hierbij belangrijk zijn.
 • heeft de verpleegkundige geoefend met gespreksvoering rondom de uitvoering van Palliatieve Sedatie en kan deze in de praktijk toepassen.

Doelgroep
Verpleegkundige en verzorgende niveau 3, 4 en 5. Met of zonder ervaring welkom.

Niveau en gewenste voorkennis
Deze cursus is bedoeld voor verzorgenden niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4 en 5. Voorkennis is niet vereist.

Docente
De cursus wordt gegeven door Lisanne Huiberts. Lisanne is ruim 15 jaar werkzaam als gespecialiseerd verpleegkundige in de thuiszorgtechnologie. Daarnaast heeft zij een opleiding tot masterdocent hoger gezondheidszorg onderwijs gevolgd.

Studiebelasting / accreditatie
Deze zeer informatieve cursus bestrijkt een halve dag.
Je kunt deze cursus Palliatieve Sedatie in het kwaliteitsregister V&V registreren. Voor deze cursus zijn 3 accreditatiepunten aangevraagd.

Duur van de bijeenkomst: 3 uur

Certificaat en accreditatie
Deelnemers ontvangen het Zorgscholing certificaat als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

 • Als deelnemer heb je actief deelgenomen en de cursus in zijn geheel bijgewoond.

Inbegrepen

 • Koffie/Thee en Water
 • Studiematerialen
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten

Praktische informatie
Prijs: € 97,85 (incl. 21% BTW)
Studie uren: 3
Accreditatiepunten: 3

Tijdens deze cursus is er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

 • Richtlijn Palliatieve Sedatie
 • Toepassen van de richtlijn Palliatieve Sedatie in de praktijk en de aandachtspunten
 • Gespreksvoering rondom de uitvoering van Palliatieve Sedatie en het toepassen hiervan in de praktijk
 • Gespreksvoering met alle betrokkenen zoals patiënt, familie en (huis)arts

Categorie Palliatieve zorg

Als (zelfstandig) zorgverlener krijg je te maken met mensen voor wie genezing niet meer mogelijk is. Juist dan kan je heel veel betekenen voor de zorgvrager, en zijn of haar familie. Wil jij beter in kunnen spelen op de zorgbehoefte van mensen in de palliatieve fase of wil je hier beter mee om leren gaan? Een cursus palliatieve zorg helpt vrijwilligers in de palliatieve sector en zorgprofessionals de juiste ondersteuning te bieden in deze vaak moeilijke laatste levensfase.

Meer informatie over Palliatieve zorg

Deel via social media:

CURSUSDATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

ANDERE DATUM?

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden