Opleiding Helpende+ | Keuzedeel K0905 - met praktijkexamen

Opleiding om Helpende + te worden. Deze opleiding bevat de onderdelen van het erkende keuzedeel K0905. Met erkend certificaat en praktijkexamen (variant 1)

Ben je al Helpende en wil je als Helpende + aan de slag, dan is er de mogelijkheid om deze opleiding te volgen. Deze opleiding bevat de onderdelen van het erkende keuzedeel K0905 en een landelijk praktijkexamen

Wanneer kun je aan deze opleiding meedoen? 
Als je Helpende bent en minimaal 16 uur per week werkt in de functie van Helpende, kun je aanmelden voor deze erkende opleiding tot Helpende +.
De deelnemers dienen hun werkuren als Helpende uit te voeren bij een erkend leerbedrijf en ook een werkbegeleider te hebben.

Variant 1 Variant 2

Erkend certificaat - met praktijkexamen

Bewijs van deelname - zonder praktijkexamen

 • De onderdelen van het erkende keuzedeel K0905
 • De onderdelen van het erkende keuzedeel K0905
 • Leerwerkplek vereist; je werkt 16 uur per week als Helpende bij een leerbedrijf
 • Geen leerwerkplek vereist
 • Inclusief landelijk praktijkexamen (1 uur in praktijklokaal) 
 • Zonder het landelijke praktijkexamen
 • Erkend certificaat
 • Bewijs van deelname
 • E-learning: gemiddeld 12 uur 
 • Opdrachten: gemiddeld 12 uur
 • 4 Praktijkbijeenkomsten van 6 uur: 24 uur 
 • Praktijkuren in werksetting (bij leerbedrijf); 192 uur verspreid over 12 weken
 • E-learning: gemiddeld 12 uur 
 • Opdrachten: gemiddeld 12 uur
 • 4 Praktijkbijeenkomsten van 6 uur: 24 uur 
 • Praktijkuren 

Lesdagen 

 • Onbekend - van 9.30 - 16.00u

Lesdagen 

 • Onbekend - van 9.30 - 16.00u

Landelijk erkend praktijkexamen:
Datum nog niet bekend

Dit is een examengesprek waarbij je laat zien competent te zijn op 3 verschillende handelingen. Welke handelingen dit zijn is vooraf niet bekend, deze worden willekeurig gekozen. Het examen duurt een uur en wordt door een examinator van het Alfa college afgenomen in het praktijklokaal. 

Landelijk erkend praktijkexamen:
Niet van toepassing

 

 

Op deze pagina vind je informatie over Variant 1. Klik hier voor informatie over variant 2.

Door het volgen van deze opleiding word je bekwaam in eenvoudige verzorgende vaardigheden die in het werkveld van zorg en welzijn veel gevraagd worden en passen binnen de functie van Helpende +.

Je werkt volgens protocollen die bijvoorbeeld een rol spelen bij het verzamelen van gegevens via meten van de pols en temperatuur, het toedienen van medicatie, het druppelen van ogen, oren of neus van de cliënt en het aan- en uittrekken van steunkousen. Je kunt afwijkingen bij de cliënt signaleren en daar adequaat mee omgaan en handelen in acute situaties. Je weet waar je bevoegd voor bent en wanneer je de expertise van andere deskundigen moet inroepen.

Inhoud

Door de ontwikkelingen in de zorg is de complexiteit van de zorgvraag toegenomen en is er meer vraag naar helpenden +.
Met het keuzedeel helpende + ben je breder inzetbaar. Ook voor doorstroom naar niveau 3 is het volgen van keuzedeel helpende + relevant. Je leert onderdelen die ook bij niveau 3 aan de orde zijn. 

 • Wet- en regelgeving
 • Basiskennis anatomie
 • Observeren/ signaleren/rapporteren
 • Medicatieveiligheid
 • Medicatie toedienen (oraal, via neus, oog, oor, huid, inhalatie, microlax)
 • Veel voorkomende ziektebeelden (dementie, Parkinson, reuma, hartfalen, COPD, diabetes, CVA)
 • Aan- en uittrekken steunkousen
 • Vitale functies meten
 • Katheterzak verwisselen
 • Omgaan met onbegrepen gedrag
 • Handelen in acute situaties
 • Basiskennis oncologie
 • Palliatieve zorg

De opleiding wordt verzorgd door een ervaren trainer. De setting van de lesdagen is informeel. We vinden het namelijk belangrijk dat je de lesstof eigen maakt en vol zelfvertrouwen aan de slag kunt met de handelingen. De praktijk bestaat uit 4 lesdagen van 6 uur. Een lunch wordt voor je verzorgd tijdens deze dagen.

Aantal deelnemers
De opleiding gaat door bij minimaal 3 deelnemers en gezien de huidige situatie werken we in groepen van maximaal 6 deelnemers. Inschrijven is mogelijk tot 3 dagen voor de eerste praktijkbijeenkomst en zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

Doelstelling

De deelnemer:

 • Heeft basiskennis van wet- en regelgeving m.b.t. risicovolle handelingen
 • Heeft basiskennis van COPD, diabetes, dementie, reuma, CVA, Parkinson
 • Heeft basiskennis over het omgaan met ziektebeelden van cliënten
 • Heeft basiskennis van de werking en bijwerkingen van veel voorkomende medicatie
 • Heeft basiskennis van wondzorg
 • Heeft basiskennis van aandoeningen aan de zintuigen in relatie tot druppels en zalven
 • Heeft basiskennis van de anatomie van het urinewegstelsel
 • Heeft basiskennis van aandoeningen aan urinewegstelsel in relatie tot een verblijfskatheter
 • Heeft basiskennis over (het omgaan met) oncologie, chemotherapie en bestraling
 • Heeft basiskennis over de consequenties voor zichzelf en de omgeving (bescherming, schoonmaken) bij chemotherapie en bestraling
 • Heeft basiskennis van het stervensproces (sterven en rouwen) en de invloed ervan op de verzorging en omgeving
 • Heeft basiskennis van palliatieve zorg
 • Kan protocollen toepassen die gelden binnen de organisatie
 • Kan beoordelen wanneer een collega geraadpleegd moet worden bij het uitvoeren van eenvoudige verzorgende handelingen
 • Kan cliënten informeren over therapietrouw
 • Kan observatiegegevens verzamelen: meten van pols, temperatuur (axillair, oraal en oor), bewustzijn en ademhaling
 • Kan bijwerkingen signaleren en herkent de interactie tussen verschillende soorten medicatie
 • Kan werken met medicatieoverzichten en soorten uitgiftesystemen/baxtersysteem
 • Kan de juiste medicijnen aanreiken aan de cliënt
 • Kan de medicatie die haar is aangereikt controleren en registreren o.b.v. de apothekerslijsten
 • Kan medicatie toedienen uit uitgiftesysteem/baxtersysteem, via de mond, ogen, huid en neus
 • Kan wondbehandeling uitvoeren bij een rode wond
 • Kan de huid van de cliënt zalven
 • Kan ogen van de cliënt druppelen/zalven
 • Kan oren van de cliënt druppelen
 • Kan de neus van de cliënt druppelen
 • Kan microlax toedienen
 • Kan een katheterzakje legen en verwisselen
 • Kan een condoomkatheter verwisselen
 • Kan steunkousen aan- en uittrekken en daarbij rekening houden met complicaties (wondjes, eczeem, oedeem, kleur, pijn)
 • Kan omgaan met onbegrepen gedrag
 • Kan handelen in acute situaties (zoals: bewusteloosheid, zorgweigering, geen toegang tot de woning, mogelijk overlijden en
 • agressie)
 • Kan acute situaties rapporteren
 • Kan acute situaties bespreken met de eindverantwoordelijke 

Doelgroep
Je hebt een diploma Helpende Zorg of Helpende Zorg & Welzijn.
Je bent werkzaam in de functie van Helpende voor minimaal 16 uur per week gedurende de opleiding. Daarnaast heb je een werkbegeleider.

Niveau en gewenste voorkennis

Naast je afgeronde Helpende opleiding is er geen specifieke voorkennis nodig. 

Docent 
Deze opleiding wordt verzorgd vanuit een samenwerking. Trainers van Zorg voor leren en Leerzorg hebben jarenlange ervaring in het opleiden en bijscholen van zorgverleners. Dit vanuit een visie dat leren met en van elkaar en met plezier tot de beste resultaten leidt. Een docent van het Alfa college neemt het landelijk erkende examen van 1 uur af.

Studiebelasting en accreditatie

Hou rekening met voorbereiding voor elke praktijkbijeenkomst van ongeveer 6 uur. 

E-learning: gemiddeld 12 uur
Praktijkopdrachten: gemiddeld 12 uur
Praktijk: 4 lesdagen van 6 uur
Praktijkuren waarin je werkzaam bent als Helpende: 12 weken x 16 uur = 192 uur
Landelijk erkend praktijkexamen: 1 uur

Accreditatie: nvt

Certificaat

Erkend certificaat | Keuzedeel K0905 Helpende +

Het landelijke praktijkexamen wordt afgenomen door het Alfa collega in het praktijklokaal waar je bijeenkomsten hebt gevolgd.

Deelnemers ontvangen het erkende certificaat als zij voldoen aan deze voorwaarden:

 • 100% aanwezigheid
 • actieve deelname aan de praktijkbijeenkomst en de opdrachten tussendoor
 • je hebt de theorietoetsen en praktijktoetsen succesvol afgerond

Inbegrepen 

 • Koffie/Thee/Water/Lunch
 • Lesmateriaal en opdrachten
 • Gebruik van oefenmaterialen
 • Landelijk erkend praktijkexamen
 • Erkend certificaat
 • Set e-learningmodules + aanmaken account in digitale leeromgeving 
  De set modules blijft 1 jaar voor jou toegankelijk

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen enkele dagen een telefoontje van Zorg voor Leren. Let op dat je jouw telefoonnummer correct invult op het inschrijfformulier.

Zodra we 3 deelnemers hebben gaat de opleiding door en ontvang je de inloggegevens voor de e-learning van Zorg voor Leren in de mail.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de e-learning. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorg voor Leren. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en je te contacten indien nodig in relatie tot deze opleiding.


Praktische informatie
Prijs: € 975,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 240

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden