Oefenstations voorbehouden en risicovolle handelingen

Eéndaagse vaardigheidstraining met intercollegiale toetsing. Door V&VN geaccrediteerd met 7 punten. 

Als zzp’er in de zorg ben je zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de  zorg die je verleent. Als je voorbehouden of risicovolle handelingen uitvoert moet je bevoegd en bekwaam zijn. Goede na- en bijscholing is daarbij onontbeerlijk. Na het volgen van deze training en doorlopen van de oefenstations is jouw kennis over voorbehouden- en risicovolle handelingen opgefrist en op peil.

Wat kan je na de training?
Aan het einde van deze intensieve scholing dag zijn jouw kennis en vaardigheden rondom het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen weer actueel.

Inhoud training dag

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Injecteren
 • Katheteriseren
 • Sondes en sondevoeding
 • Stomazorg
 • Wondzorg & ACT (ambulante compressie therapie)
 • Medicatie en medicatieveiligheid

De studiedag staat in het teken van instructie, advies, discussie, intervisie, supervisie en intercollegiale toetsing onder leiding van Jacqueline Noorbergen. Door op deze manier kennis uit te wisselen vergroot je jouw inzicht. Als je begrijpt wáárom je iets op een bepaalde manier moet doen kun je het beter toepassen en makkelijker onthouden, een voorwaarde om klinisch te kunnen redeneren.

Gedurende de dag is er is volop gelegenheid om kennis uit te wisselen en om te oefenen. Je kunt gebruik maken van de aanwezige Vilans-KICK protocollen, maar er kan ook geoefend en getoetst worden op basis van protocollen die je zelf meebrengt.

Aan het einde van de dag is jouw kennis weer op peil en zijn alle vaardigheden getoetst. Je krijgt 7 geaccrediteerde punten voor deze scholingsactiviteit in het kwaliteitsregister van V&VN.

Deelnemers:
Minimaal 10 – Maximaal 14 per groep.
Deelnemers dienen een opleiding verzorgende niveau 3 of verpleegkundige opleiding met niveau 4-5 te hebben.

Lesmateriaal:
Alle benodigde materialen zijn aanwezig op de cursuslocatie.
Als je tijdens de training gebruik wilt maken van eigen protocollen, dan kun je die meebrengen op de cursusdag.

De prijs van deelname is inclusief koffie/thee en lunch en gebruik van oefenmaterialen.


Praktische informatie
Prijs: € 140,00 (excl. BTW)
Studie uren: 7
Accreditatiepunten: 7 Geldigheid: 24 maanden

Deelnemers:

Minimaal 10 en maximaal 14 per groep.

Getoetste vaardigheden:

 • Wet en regelgeving rondom voorbehouden, risicovol en overig handelen
 • Injecteren (IM, SC en insulinepen)
 • Katheteriseren (urethrale katheter inbrengen/verwisselen bij man/vrouw, suprapubische katheter verwisselen, blaasspoelen)
 • Sondes en sondevoeding (neusmaagsonde inbrengen/verwisselen,
  gastrostomiesonde verwisselen, sondevoeding toedienen per bolus/per pomp)
 • Stomazorg/wondzorg & ACT
 • Medicatie en medicatieveiligheid (inclusief rekenvaardigheid en theorietoetsing) 

Voor deze training zijn 7 accreditatiepunten verleend door V&VN.
Cursus ID: Voorbehouden, risicovol en overig handelen 286207 

CURSUSDATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

7
7 accreditatie punten
€ 140,00
Oefenstations voorbehouden en risicovolle handelingen zaterdag 06 jan - 09:00 - 17:00
Nog 2 plaatsen beschikbaar.
7
7 accreditatie punten
€ 140,00