Medicatieveiligheid (intramurale zorg)

E-learning | 6 Stappen medicatieproces en veilige principes medicatieketen - voor Verzorgenden IG

In onze westerse samenleving gebruikt iedereen vroeg of laat wel geneesmiddelen. Dit gebruik kan variëren van een eenvoudig middel tegen hoofdpijn tot een geneesmiddel tegen ernstige aandoeningen. Zorgverleners in een VVT-setting worden regelmatig geconfronteerd met geneesmiddelen en het gebruik daarvan. Enerzijds omdat zij verantwoordelijk zijn voor distributie en inname van geneesmiddelen, anderzijds omdat zij een signalerende taak hebben bij het gebruik van geneesmiddelen van de zorgvrager.

Voor verzorgenden is het belangrijk om te weten hoe je veilig met medicatie omgaat. Verkeerd medicijngebruik zorgt jaarlijks voor 40.000 ziekenhuisopnames. In deze cursus worden de zes stappen in het medicatieproces uitgelegd voor de intramurale zorg. De cursus bevat een introductie, theoriemodules en een afrondende toets.

Inhoud

De zes stappen in het medicatieproces, zoals vermeld in de Veilige principes in de medicatieketen, zijn:

1. Voorschrijven
2. Ter hand stellen (afleveren)
3. Opslag/beheer
4. Gereed maken
5. Toedienen/registreren
6. Evalueren

De cursus sluit af met een toets en eventuele herkansingen.

Doelstelling

Na het doorlopen van de cursus kent de cursist de zes stappen in het medicatieproces, zoals vermeld in de Veilige principes in de medicatieketen.

Doelgroep
Verzorgenden IG die werkzaam zijn in de intramurale zorg

Doorlooptijd en accreditatie
De doorlooptijd is ongeveer 1,5 uur. Geaccrediteerd bij V&VN.

Niveau en gewenste voorkennis

Deze module is ontwikkeld voor zorgverleners met een opleiding tot verzorgende IG. 

Aanbieder van deze e-learning  
De modules zijn ontwikkeld door SDB-groep/Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Houd rekening met een studieduur van 1 uur.
Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je 1 accreditatiepunt.
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

  • Aanmaken account in digitale leeromgeving
  • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
  • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
  • Een digitaal certificaat
  • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan SDB-groep/Zorgleren. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 25,75 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 1
Accreditatiepunten: 1
Schrijf je in voor deze cursus!