Medicatieveiligheid - dagdeel

Medicatieveiligheid, Veilige Principes, B.E.M., toedieningsvormen, omgaan met incidenten, bewustwording

Uitgebreide training van 1 dagdeel (3 uur) waarin aspecten rondom medicatieveiligheid worden belicht waar je je waarschijnlijk voor het volgen van deze training niet bewust van was.

Inhoud

Om je inzicht te geven van jouw kennis beginnen we met een nulmeting.
Deze starttoets meet jouw algemene kennis, je hoeft er niet voor te leren. 

In deze 'volle' cursus komen zeer veel onderwerpen aan bod:

 • Veilige Principes in de medicatieketen
 • communicatie en werkafspraken t.a.v. de veilige principes uit de medicatieketen
 • wet en regelgeving rondom het uitvoeren van risicovolle handelingen: medicatie aanreiken/ medicatie geven
 • beoordeling eigen medicatie (B.E.M.)
 • het aanreiken, het klaarzetten en/ of het toedienen van medicatie
 • de dubbelcheck van risicovolle medicatie
 • het vermalen van medicatie
 • herkennen en signaleren en voorkomen van medicatiefouten
 • medicatie-incidenten en risico’s met medicatie verstrekken herkennen en deze weten te voorkomen
 • de belangrijkste knelpunten benoemen bij de medicatieoverdracht
 • knelpunten benoemen m.b.t. medicatieveiligheid
 • verschillende toedieningsvormen en hun aandachtspunten
 • ouderen en polyfarmacie
 • en nog veel meer……

Naast alle onderwerpen is er casuïstiek en ruimte voor eigen inbreng.

Doelstelling

Na het volgen van deze cursus heeft cursist kennis van en is hij/zij zich bewust van:

 • Het eigen kennisniveau m.b.t. voorbehouden en risicovol
 • Het eigen kennisniveau van medicatieveiligheid
 • De eigen verantwoordelijkheid
 • Actuele ontwikkelingen m.b.t. medicatieveiligheid
 • Actuele ontwikkelingen in protocollen en richtlijnen en deze toe te passen

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor gediplomeerd verzorgenden (niveau 3 of 3IG), verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, doktersassistenten
Enige ervaring in het toedienen van medicatie is prettig om deel te kunnen nemen aan de cursus.

Volgens de Wet BIG mogen Voorbehouden en Risicovolle handelingen alleen worden uitgevoerd door beroepsbeoefenaren met de juiste vooropleiding.

 

Niveau en gewenste voorkennis

Enige ervaring in het toedienen van medicatie is prettig om deel te kunnen nemen aan de cursus. 

Van deelnemers wordt verwacht dat ze voldoende theoretisch kennis hebben over de onderwerpen die deze dag besproken worden.
Net als in de praktijk ben je zelf verantwoordelijk voor de kennis die je hebt. Deelnemers bereiden zichzelf in hun eigen tempo en naar eigen inzicht voor op de cursusdag.
Je krijgt geen verplichte lesstof aangedragen. Cursisten worden gevraagd onderstaande filmpjes mbt medicatieveiligheid te bekijken op de website van Zorg voor Beter: 

 • "Veilige principes en de rol van de cliënt (2 min)"
 • "Veilige principes - samenwerking in de medicatieketen (2min)"
 • "De bedoeling van Veilige Principes (1min46)"

Eventuele vragen/Casuïstiek kun je meenemen naar de cursus.

Docente
Deze praktijkdag voorbehouden- en risicovolle handelingen wordt gegeven door De Groot Scholing & Zorg. Trainster Corine de Groot is al meer dan 30 jaar een ervaren, BIG geregistreerde verpleegkundige. Ze heeft een brede kennis en kan die kennis prettig overbrengen.

Studiebelasting en accreditatie
Je kunt deze cursus in het kwaliteitsregister V&V registreren.
Voor deze cursus krijg je 3 accreditatiepunten.

Voorbereiding: doorlezen van de Vilans protocollen betreffende de onderwerpen. Hoeveel tijd de voorbereiding kost is afhankelijk van het kennisniveau van de deelnemer.
Duur van de bijeenkomst(en): 1 dagdeel

Certificaat

Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname en
 • 100% aanwezigheid
 • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de getoetste vaardigheden uit te voeren.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst.
De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat. 

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water 
 • Gebruik van oefenmaterialen
 • Gebruik van de Vilans observatielijsten en protocollen
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Registratie accreditatiepunten

Voorbereidingsmaterialen (zoals protocollen en/of e-learning) zijn NIET inbegrepen. Als je het prettiger vindt om jezelf voor te bereiden d.m.v. e-learning kun je in het aanbod van Zorgscholing (geaccrediteerde) e-learningmodules vinden.


Praktische informatie
Prijs: € 50,00 (incl. 21% BTW)
Studie uren: 3
Accreditatiepunten: 3

Medicatie en medicatieveiligheid

Werk je als (zelfstandig) helpende of verzorgende in de zorg? Dan moet jij veilig medicijnen kunnen toedienen. Leer alles over soorten medicatie, toedieningsvormen en medicatieveiligheid in een medicatiecursus.

Toon cursussen in de categorie Medicatie en medicatieveiligheid

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden