Medicatie toedienen voor verzorgenden IG en verpleegkundigen

Toedienen van medicatie voor VPK en VZ IG

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) werkt vanaf 4 oktober 2018 met een nieuw toetsingskader medicatieveiligheid voor de verpleegzorg. Betrokkenheid van cliënten, deskundigheid van medewerker en verantwoordelijkheidsverdeling zijn de belangrijke thema’s.

Een zorgaanbieder die goede zorg biedt, heeft een passend en adequaat medicatieveiligheidbeleid. Dit beleid beschrijft de verantwoordelijkheid en de samenwerking tussen de cliënt en alle betrokken zorgverleners. Het is hierbij belangrijk dat activiteiten en verantwoordelijkheden op elkaar aansluiten.

De bijscholing Medicatie die wij aanbieden voor Verzorgenden IG en Verpleegkundigen bestaat uit 2 onderdelen:

 • Medisch rekenen
 • Medicatie toedienen 

Je kunt deze onderdelen los van elkaar volgen, maar (meestal) ook op 1 dag. Als je beide trainingen op 1 dag volgt krijg je niet alleen korting, maar er wordt er wordt ook een lekkere lunch voor je verzorgd. Klik hier voor het combinatiepakket.

 

Inhoud
 • Wetgeving
 • Feiten en cijfers
 • Het medicatieproces (o.a. BEM lijst, inzet mantelzorg, medicatie uitzetten en aanreiken, registreren)
 • Medicatieveiligheid (o.a. veilige principes in de medicatieketen, dubbele controle, melden incidenten, signaleren)
 • Medicatie toedienen (o.a. oculair, nasaal, via de huid, pufjes, vernevelen)
 • Hoe ga je om met medicatie vanuit verschillende ziektebeelden
Doelstelling

Deelnemers die deze cursusdag doorlopen hebben, hebben kennis genomen van het medicatieproces, en weten hoe ze zo veilig mogelijk (risicovolle) medicatie moeten verstrekken.

 • Is zich bewust wanneer hij of zij bekwaam en bevoegd is en is bekend met de relevante wetgeving ten aanzien van medicatieveiligheid.
 • Kan het belang van de principes veilige medicatie keten benoemen.
 • Heeft kennis van een verantwoorde manier van medicatie delen en is zich bewust van de risico’s in het medicatieproces.
 • Weet wie welke rol heeft in het medicatieproces en kent ook zijn of haar eigen rol hierin.
 • Kent het belang van een zorgvuldige toedienregistratie en weet hoe afspraken vastgelegd worden in het zorgdossier.
 • Is op de hoogte van afspraken ten aanzien van melden van incidenten en aansprakelijkheid bij het aanreiken en/of toedienen van medicatie.
 • Kent de 5x juist regel bij het aanreiken van medicatie.
 • Is op de hoogte van beheer eigen medicatie.
 • Weet hoe hij of zij om dient te gaan met medicatie voor cliënten met een BOPZ status.
 • Weet hoe controle en dubbele controle plaatsvindt bij het aanreiken en / of toedienen van medicatie.
 • Heeft inzicht in in het voorkomen van medicatiefouten.
 • Kent de verschillende uitzetsystemen en weet hoe te handelen bij ‘zo nodig medicatie’ en vermalen van medicatie.
 • Weet hoe in het algemeen een medicijn werkt.
 • Kent de verschillende medicijngroepen.
 • Is bekend met de termen polyfarmacie, interacties en bijwerkingen.
 • Kan de aandachtspunten benoemen bij het toedienen van medicatie via verschillende toedieningswegen.
 • Heeft aan de hand van casuïstiek op het gebied van verschillende ziektebeelden, inzicht in medicijngebruik, risicofactoren, risicoprofiel, behandeling en eventuele complicaties.

Doelgroep
Deze scholing is toegankelijk voor Verzorgenden IG en Verpleegkundigen. 
De medicatiecursus voor Helpenden+ vind je hier

Niveau en gewenste voorkennis

Verzorgenden IG en Verpleegkundigen.

Vooraf aan de praktijk bestudeer je in je eigen tempo de e-learning module. Je sluit de e-learning af met een kennistoets. Je kan twee jaar lang de theorie nog nalezen. Zo blijf je ook na de bijscholing op de hoogte van eventuele wijzigingen of nieuwe inzichten.

Tijdens de praktijkbijeenkomst kun je vragen stellen naar aanleiding van de e-learning. Een ervaren trainer behandelt het thema medicatie vanuit verschillende ziektebeelden.

Docent(e) 
Deze cursus wordt verzorgd door een van de ervaren docentes van Zorg voor Leren.

Studiebelasting en accreditatie 
De praktijkbijeenkomst duurt een halve dag (3 uur).
Houd rekening met ongeveer 2-3 uur voor de e-learningmodules, deze moeten afgerond zijn vóór de praktijkdag.

Accreditatie kwaliteitsregister V&V: 6

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname
 • Succesvol afronden van de aangeboden e-learning (toets) 
 • 100% aanwezigheid

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst. De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat. Het certificaat heeft geen uiterste geldigheidsdatum. Je bepaalt zelf hoe je aantoonbaar bekwaam blijft.

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water (en Lunch als je voor het combipakket kiest) 
 • Gebruik van oefenmaterialen
 • Digitaal Zorgscholing certificaat
 • Aanmaken account in digitale leeromgeving
 • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
 • De mogelijkheid voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt?
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorg voor Leren. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 139,50 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 6
Accreditatiepunten: 6
Schrijf je in voor deze cursus!
Schrijf je in voor deze cursus!

Datum Tijden Locatie Beschikbaar
25-10-2023 13:00 - 16:00 Oss 6 beschikbaar
27-10-2023 13:00 - 17:00 Bodegraven 8 beschikbaar
22-11-2023 13:00 - 16:00 Wormerveer 6 beschikbaar
29-11-2023 13:00 - 16:00 Bodegraven 8 beschikbaar
30-11-2023 13:00 - 16:00 Oss 8 beschikbaar
12-01-2024 13:00 - 16:00 Bodegraven 8 beschikbaar
05-03-2024 13:00 - 16:00 Bodegraven 8 beschikbaar
25-04-2024 13:00 - 16:00 Bodegraven 8 beschikbaar
27-05-2024 13:00 - 16:00 Bodegraven 8 beschikbaar
28-06-2024 13:00 - 16:00 Bodegraven 8 beschikbaar

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

6
6 accreditatie punten
€ 139,50
Medicatie toedienen voor verzorgenden IG en verpleegkundigen Eerstvolgende datum:
25 okt 2023 - 13:00 - 16:00

Oss
Geldigheid Onbeperkt
6
6 accreditatie punten
€ 139,50
Medicatie toedienen voor verzorgenden IG en verpleegkundigen Eerstvolgende datum:
27 okt 2023 - 13:00 - 17:00

6
6 accreditatie punten
€ 139,50
Medicatie toedienen voor verzorgenden IG en verpleegkundigen Eerstvolgende datum:
22 nov 2023 - 13:00 - 16:00

6
6 accreditatie punten
€ 139,50
Medicatie toedienen voor verzorgenden IG en verpleegkundigen Eerstvolgende datum:
29 nov 2023 - 13:00 - 16:00

6
6 accreditatie punten
€ 139,50
Medicatie toedienen voor verzorgenden IG en verpleegkundigen Eerstvolgende datum:
30 nov 2023 - 13:00 - 16:00

Oss
Geldigheid Onbeperkt
6
6 accreditatie punten
€ 139,50
Medicatie toedienen voor verzorgenden IG en verpleegkundigen Eerstvolgende datum:
12 jan 2024 - 13:00 - 16:00

6
6 accreditatie punten
€ 139,50
Medicatie toedienen voor verzorgenden IG en verpleegkundigen Eerstvolgende datum:
05 mrt 2024 - 13:00 - 16:00

6
6 accreditatie punten
€ 139,50
Medicatie toedienen voor verzorgenden IG en verpleegkundigen Eerstvolgende datum:
25 apr 2024 - 13:00 - 16:00

6
6 accreditatie punten
€ 139,50
Medicatie toedienen voor verzorgenden IG en verpleegkundigen Eerstvolgende datum:
27 mei 2024 - 13:00 - 16:00

6
6 accreditatie punten
€ 139,50
Medicatie toedienen voor verzorgenden IG en verpleegkundigen Eerstvolgende datum:
28 jun 2024 - 13:00 - 16:00

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden