Keuzedeel verzorgende en verpleegtechnische handelingen K0118

Keuzedeel verzorgende en verpleegtechnische handelingen

Er is een groot tekort aan bekwame medewerkers in de zorg. Met dit keuzedeel kan jij jezelf bekwaam en bevoegd maken in verzorgende en verpleegtechnische vaardigheden. De kansen op de arbeidsmarkt zullen groter worden als je het keuzedeel verzorgende en verpleegtechnische handelingen hebt afgerond. Je bent breder inzetbaar in de zorg, dit heeft zowel voordelen voor je zelf, als voor de werkgevers. Ook geeft dit keuzedeel mogelijkheden om Door te groeien en jezelf verder te ontwikkelen.

 

In samenwerking met AndereStart|MBO opleidingen bieden wij het erkende keuzedeel verzorgende en verpleegtechnische handelingen (K0118)

Inhoud

Het keuzedeel is opgedeeld in zes fysieke bijeenkomsten deze zijn opgezet vanuit casuïstiek, zodat we de praktijk en theorie dicht bij elkaar blijft. Deze opzet is er op gericht dat de deelnemers met gedegen kennis en vaardigheden en vol zelfvertrouwen om verzorgende en verpleegtechnische vaardigheden kan uitvoeren in de zorg.  

Tijdens het volgen van het keuzedeel verzorgende en verpleegtechnische handelingen krijg je online ondersteuning door middel van coaching.

Het erkende keuzedeel VERZORGENDE EN VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN (K0118) wordt in 2023 twee keer aangeboden.
Lesdagen:

  Lesdagen eerste periode Lesdagen tweede periode
Introductie 8-5-2023 28-8-2023
eerste lesdag 15-5-2023 4-9-2023
tweede lesdag 22-5-2023 18-9-2023
derde lesdag 5-6-2023 2-10-2023
vierde lesdag 12-6-2023 9-10-2023
vijfde lesdag 19-6-2023 23-10-2023
zesde lesdag 26-6-2023 6-11-2023

 

Handelingen die aan bod komen (bron: kwalificatiestructuur S-BB) 

De beginnend beroepsbeoefenaar voert in opdracht van een arts verpleegtechnische handelingen, waaronder voorbehouden en risicovolle handelingen, uit binnen haar bevoegdheden en met inachtneming van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, procedures en voorschriften. Voordat ze de verpleegtechnische handelingen uitvoert, controleert zij de gezondheidssituatie en de psychische gesteldheid van de cliënt. Ze creëert de voorwaarden waardoor ze de verpleegtechnische handelingen optimaal kan uitvoeren. Ze stemt af op de cliënt en neemt vooraf en tijdens de uitvoering van de verpleegtechnische handeling(en) angst en onzekerheid weg door uitleg over wat, waarom en hoe ze de handeling(en) uitvoert. Ze observeert en controleert, en voorziet in een controlesysteem.

De volgende verpleegtechnische handelingen worden door de beginnend beroepsbeoefenaar uitgevoerd:

 • medicijnen checken, registreren, distribueren, zo nodig controle op inname (volgens ondersteuningsplan)
 • medicijnen toedienen: oraal, rectaal, via de huid, via de luchtwegen, via de slijmvliezen
 • eerste hulp (somatisch) verlenen bij: verwondingen, vergiftigingen, verstikking, verslikken, en bij ademstilstand en Circulatiestilstand 

Van de volgende verpleegtechnische handelingen waaronder voorbehouden handelingen (*) dient zij er vier te beheersen:

 • verzorgen rode en gele wonden
 • zwachteltechnieken toepassen
 • verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek (steriel en niet-steriel materiaal)
 • een suprapubische katheter verzorgen
 • blaaskatheter en maagsonde observeren en controleren
 • blaasspoeling uitvoeren
 • lichaamstemperatuur beïnvloeden door middel van koude- of warmtebehandeling
 • subcutaan injecteren*
 • intramusculair injecteren*
 • insulinepen hanteren*
 • een maagsonde inbrengen*
 • katheteriseren van de blaas bij vrouwen*
 • katheteriseren van de blaas bij mannen*
 • PEG-sondevoeding toedienen
 • blaaskatheter en maagsonde verzorgen
 • verzorgen van zwarte wonden
 • zuurstof toedienen
 • toedienen van sondevoeding en voedingspomp bedienen
 • verzorgen van een stoma
 • tracheacanule en tracheastoma verzorgen
 • maagspoeling uitvoeren
 • darmspoeling uitvoeren
 • stoma irrigeren
 • mond- en keelholte uitzuigen
Doelstelling

Na het behalen van dit keuzedeel verzorgende en verpleegtechnische handelingen

ben je bevoegd en bekwaam in het uitvoeren van verzorgende en verpleegtechnische handelingen die in jouw werkveld voor komen.

Na de cursus:

Na het volgen van deze scholing heb je:

 • Inzicht in de gezondheidstoestand van de cliënt op somatisch en psychosociaal gebied;
 • Kennis van farmacologie, Multi farmacologie en psychofarmacologie in relatie tot de doelgroep;
 • kennis van pathologie en Multi pathologie in relatie tot de doelgroep
 • kennis van ziektebeelden, aandoeningen en mogelijke gevolgen hiervan, zoals epilepsie na een CVA, obstipatie en diabetes;
 • geleerd om complicaties, bijwerkingen en allergische reacties te signaleren en te rapporteren;
 • geleerd hoe je verpleegtechnische handelingen uit moet voeren;
 • geleerd hoe je kunt handelen volgens de normen voor verantwoorde zorg;
 • geleerd om hoe je formeel en informeel kunt samenwerken met verschillende disciplines;
 • geleerd hoe je om kunt gaan met (beroeps)ethiek en ethische vraagstukken;
 • geleerd hoe je een vochtbalans moet toepassen;
 • kennis van palliatieve en terminale zorg;
 • kennis van voedings- en dieetleer en voedingsproblematiek;
 • kennis van vroeg signalering;
 • kennis over observatiemethoden en -technieken hoe je deze kunt toepassen om de gezondheidstoestand van de cliënt te monitorenvaardigheden uitvoeren;

Doelgroep:

Om deze opleiding te kunnen volgen is het noodzakelijk dat je:

 • Een niveau 2 helpende plus opleiding of maatschappelijke zorg niveau 3 (of vergelijkbare opleiding) hebt afgerond in de sector zorg en welzijn.
 • Een leer/werkplek hebt van ongeveer 8 tot 16 uur in de week.

Want het is een combinatie van werken en leren. De praktijkbijeenkomsten zijn ook over een langere periode van minimaal 12 weken verspreid afhankelijk van de praktijkuren die je maakt. Zo kun je de toegepaste kennis direct oefenen en toepassen in de praktijk.

 

Niveau en gewenste voorkennis

Om deze opleiding te kunnen volgen is het noodzakelijk dat je:

 • Een niveau 2 helpende plus opleiding of maatschappelijke zorg niveau 3 (of vergelijkbare opleiding) hebt afgerond in de sector zorg en welzijn.
 • Een leer/werkplek hebt van ongeveer 8 tot 16 uur in de week.

Want het is een combinatie van werken en leren. De praktijkbijeenkomsten zijn ook over een langere periode van minimaal 12 weken verspreid afhankelijk van de praktijkuren die je maakt. Zo kun je de toegepaste kennis direct oefenen en toepassen in de praktijk.

Docente
Deze cursus wordt verzorgd door Tonia Jacobs, zij is een geregistreerd verpleegkundige, gekwalificeerd docent met een ruime werkervaring in diverse velden van de gezondheidszorg.

Lesmethodiek/materiaal:
Tijdens de opleiding maak je gebruik van:

 • E-learning modules;
 • Consortium MBO
 • Examens van consortium
 • Coaching bijeenkomst

Certificaat:
Uiteindelijk rond je het keuzedeel af met een praktijkexamen en een examengesprek en ontvangt bij een behaald resultaat een erkend MBO-certificaat.


Praktische informatie
Prijs: € 1.500,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 240

Klik hier voor datums en registratie
Klik hier voor datums en registratie

Datum Tijden Locatie Beschikbaar
08-05-2023 13:30 - 17:30 Beek en Donk 10 beschikbaar
28-08-2023 13:30 - 17:30 Beek en Donk 10 beschikbaar

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

240 studiepunten
€ 1.500,00
Keuzedeel verzorgende en verpleegtechnische handelingen K0118 Eerstvolgende datum:
08 mei 2023 - 13:30 - 17:30

240 studiepunten
€ 1.500,00
Keuzedeel verzorgende en verpleegtechnische handelingen K0118 Eerstvolgende datum:
28 aug 2023 - 13:30 - 17:30

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden