Indiceren voor zorg

Eendaagse cursus waarin relevante wetgeving rondom indiceren uitgelegd wordt en ahdv casuistiek gaat oefenen met indicatie aanvragen.

De voorbereidingen voor het opstellen voor een indicatie zijn op dit moment divers. Het is van belang vanuit welke wetgeving je deze indicatie wil verkrijgen. Hiervoor kan je gebruik maken van zorg uit de ziektekostenverzekeringswet, de wet langdurige zorg en de diverse zorgverleningsmogelijkheden vanuit de gemeente. Bij dit laatste kan gedacht worden aan persoonlijke verzorging, dagbesteding, begeleiding individueel. Belangrijk hierbij is wel vanuit welke wet de zorg dan wordt aangevraagd. Dit kan dus zijn de WMO of de Jeugdwet.

De zorgverzekeraars, maar ook het CIZ en de gemeenten stellen hier meer en meer voorwaarden aan het verkrijgen van een indicatie voor de cliënt.

Als zorgverlener, dus ook als ZZP ‘er in de zorg ben je vaak de aangewezen persoon dit te realiseren, maar dan moet je wel de spelregels kennen.

Dit is vooral van belang

 • m.b.t. de zorgverzekeraars waarbij aanleiding, zorgplan en legitimatie van uren essentieel is om deze indicatie te krijgen. Als een ZZP ‘ er in de zorg over een eigen AGB code beschikt kan hij/zij deze indicatie voor de cliënt opstellen.
 • M.b.t. CIZ en dus aanvraag vanuit de WLZ is het van belang dat je hiervoor de juiste wijze van schrijven hanteert en dit hangt aan de van toepassing zijnde zorgprofielen
 • M.b.t. gemeenten is het belangrijk dat goed gekeken wordt naar de spelregels van de gemeenten en VNG. Hierin zit nogal veel onderling verschil en kan je dus niet één op één dit overzetten van de ene naar de andere gemeente.

Wil je weten hoe je nu een dergelijke indicatie opstelt op zo een wijze dat deze ook daadwerkelijk voldoet aan de gestelde eisen van de ziektekostenverzekeraars, het CIZ en de gemeente, dan is deze training iets voor jou.

Na een inleiding van de diverse wetten ga je met praktijkvoorbeelden aan de slag. Aan de hand van casuïstiek bepaal je bij welke partij je moet zijn om een aanvraag in te dienen en wordt met behulp van de beschikbare formulieren en documenten een aanvraag op- en samengesteld.

Voor het onderdeel aanvraag voor zorg vanuit de ziektekostenverzekering is een deskundige verpleegkundige niveau 5 aanwezig die met jou door alle vragen heen gaat, de aanleiding en het zorgplan, met daaraan gekoppeld een tijdsindicatie voor zorg opstelt. Ook zal het aanvraagformulier deel 1 en deel 2 worden opgepakt, waarbij tevens het classificatiesysteem OMAHA nader wordt belicht.

Voor het onderdeel aanvraag voor zorg vanuit de wet langdurige zorg (WLZ) ga je met een deskundige op dit terrein aan de slag om een aanvraag in te dienen. Ook wordt gekeken naar machtigingen en uiteraard het op de juiste wijze schrijven van de teksten t.b.v. de aanvraag.

Voor het onderdeel aanvraag voor zorg vanuit de gemeente, dus WMO en Jeugdwet ga je met een deskundige kijken welke werkwijze er bij een gemeente moet worden gedaan. Dit verschilt per gemeentelijke organisatie, dus het zou zo maar kunnen dat we aan de hand van casuïstiek met een gemeente waarbinnen je werkzaam contact gaan leggen om zo, aan de hand van deze werkwijze, verder aan de slag te gaan.

Ochtend:
In de ochtend zal algemene info worden gegeven betreft de praktische en inhoudelijke kant van het indiceren in de wijkzorg.

Te beginnen met de opbouw van de indicatie zijnde:

 • Interview met cliënt
 • Inventarisatie van de informatie en zorgvraag
 • Opstellen van de aanleiding (behorende bij de indicatie)
 • Opzet van het zorgplan in de basis
 • Aan de hand van een casus bovenstaande onderdelen opstellen

Middag:

 • Het opstellen van deel 1 en deel 2 van de aanvraag zoals dit door de ZvW is vastgelegd
 • Het doorlopen van de informatie welke in de ochtend is verzameld in de van toepassing zijnde systematiek (wij gaan hierbij uit van OMAHA, het meest voorkomende classificatiesysteem)
 • Vaststelling van de uren in te zetten zorg in PV en VP
 • Declaratieproces m.b.t. ZIN en PGB
 • Aan de hand van een casus verder voortgaan op het vervolg van de procedure:
 • Rol wijkverpleegkundige
 • Rol ziektekostenverzekeraar
 • Rol zorgverlener
 • Rol cliënt m.b.t. o.a. declaratie
 • Verdere gang van zaken bij wijziging van zorginhoud en verlenging (herindicatie)

Mag je na deze cursus indiceren?

Je MOET verpleegkundige niveau 5 zijn en een BIG registratie hebben om te mogen indiceren. Is dit niet het geval, dan mag je niet indiceren. Dus als verpleegkundige niveau 4 mag niet indiceren. De verpleegkundige niveau 5 moet kennis hebben van het indicatieproces en het kwalificatiesysteem en dat wordt tijdens de training toegelicht.

Over de docenten:

De training wordt gegeven door Barie Hartsuiker en Jonneke Koren van het Zorgkabinet. Zij zijn specialisten op het terrein van zorgfinanciering en zorgaanvraag en weten je op een duidelijke en prettige manier door het proces van de indicatieaanvraag heen te loodsen.  

Het cursusgeld is inclusief syllabus en gebruik van koffie/thee/water plus lunch op de cursusdag.
Inloop 9.00u, aanvang cursus 9.30u. 


Praktische informatie
Prijs: € 213,44 (incl. 21% BTW)
Studie uren: 8

De cursist heeft deelgenomen aan de cursus 'indiceren' waarbij de volgende onderdelen aan de orde zijn geweest:

 • Interview met client waarbij inventarisatie van de zorgvraag is gedaan
 • De wijze van opstellen van de aanleiding welke deel uitmaakt van de indicatie
 • Opzet van het zorgplan in de basis aan de hand van het OMAHA kwalificatiesysteem en vaststelling van de uren in te zetten zorg in PV en VP
 • Het opstellen van deel 1 en deel 2 van de aanvraag zoals dit door diverse zorgverzekeraars is vastgelegd

In relatie tot bovenstaande zij onderstaande rollen aan de orde geweest: 

 • Rol wijkverpleegkundige
 • Rol ziektekostenverzekeraar
 • Rol zorgverlener

** Het stellen van een indicatie is wettelijk alleen toegestaan aan verpleegkundigen niveau 5.

Categorie Wet- en regelgeving

Als ondernemer krijg je te maken met wet- en regelgeving.
Cursussen in categorie 'wet- en regelgeving' zijn bedoeld om je op een praktische, toepasbare manier inzicht te geven in regels die van belang zijn voor/bij de uitvoering van jouw werk en het voeren van een bedrijf.

Onderwerpen in deze categorie kunnen o.a. zijn; 

 • Zorgfinanciering
 • wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
 • WKKGZ
 • Wet BIG
Meer informatie

Deel via social media:

CURSUSDATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

ANDERE DATUM?

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden