Indiceren met behulp van het Omaha System

Training van 2 dagdelen; het hele proces van indiceren volgens richtlijnen van stichting Omaha System Support

Deze zeer informatieve cursus bestrijkt twee dagdelen.

 • De cursist kan de stappen van het indicatieproces, inclusief (vroeg) signalering door middel van klinisch redeneren, benoemen na het volgen van de cursus.
 • De cursist kan Omaha System als classificatiesysteem gebruiken voor het maken van een zorgplan / indicatie, inclusief terminologie en codestelsel na het volgen van deze cursus. De indicatie voldoet aan het normenkaden V&VN en doelmatigheid binnen de zorgverzekeringswet.
 • De cursist kan een assessment afnemen bij een client en op basis daarvan een zorgplan volgens Omaha System opstellen na het volgen van deze cursus.
 • De cursist heeft tijdens de cursus zelf een zorgplan gemaakt aan de hand van Omaha System op basis van een zelf meegebrachte casuïstiek.
Inhoud

Tijdens deze cursus wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

 • ontwikkelingen en hervormingen in de zorg
 • relevante en actuele wetgeving in zorg & welzijn
 • normenkader V&VN
 • classificatiesystemen
 • methodisch werken
 • zelfredzaamheid stimuleren
 • netwerk van zorgvrager in kaart brengen
 • de systematiek van het Omaha system
 • terminologie Omaha system
 • gegevens verzamelen aan de hand van de vier domeinen en de gebieden van Omaha system
 • het belang van motiverende gespreksvoering
 • aandachtsgebieden vaststellen
 • meten op status, kennis en gedrag en te bereiken stabilisatie of vooruitgang voorstellen
 • acties selecteren
 • zorg organiseren en toewijzen
 • monitoren en evalueren
Doelstelling

Na deelname aan deze cursus kan de deelnemer:

 • De stappen van het indicatieproces, inclusief (vroeg) signalering door middel van klinisch redeneren, benoemen.
 • Omaha System als classificatiesysteem gebruiken voor het maken van een zorgplan / indicatie, inclusief terminologie en codestelsel na het volgen van deze cursus. De indicatie voldoet aan het normenkaden V&VN en doelmatigheid binnen de zorgverzekeringswet.
 • Een assessment afnemen bij een client en op basis daarvan een zorgplan volgens Omaha System opstellen.
 • Heeft tijdens de cursus zelf een zorgplan gemaakt aan de hand van Omaha System op basis van een zelf meegebrachte casuïstiek.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor wijkverpleegkundigen en MBO verpleegkundigen die de wijkverpleegkundige ondersteunen bij het indicatieproces.

Niveau en gewenste voorkennis

Van deelnemers wordt verwacht dat zij een diploma MBO-V of HBO-V hebben en 2 e-learningen van te voren maken om deel te nemen aan de cursus 

Docenten
De cursus wordt gegeven door één van de docenten van ZZP Ondersteuning Nederland: Zij zijn elk wijkverpleegkundige en werken in de dagelijkse praktijk met gecontracteerde en niet-gecontracteerde indicatiestelling, hebben ervaring in het coachen en scholen of hebben een docentenopleiding gevolgd.

Studiebelasting en accreditatie
Deze zeer informatieve cursus bestrijkt twee dagdelen.
Deze cursus is in het kwaliteitsregister V&V geaccrediteerd voor 7 punten. Daarnaast ontvang je nog 4 punten voor de e-learning dus totaal 11 punten

Voorbereiding: Vooraf maak je de geaccrediteerde e-learning waarvoor je van ZZP Ondersteuning Nederland de inloggegevens ontvangt.

Duur van de bijeenkomst(en): 2 dagdelen
Zelfstudie/huiswerk: casus voorbereiden

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Zorgscholing certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname en 100% aanwezigheid
 • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de getoetste vaardigheden uit te voeren.
 • Beide E-learningen zijn succesvol afgerond 

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst.
De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat. 

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water
  Studiematerialen
  Registratie accreditatiepunten
  Digitaal Zorgscholing certificaat
  kosten voor de e-learning

Let op:
Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan ZZP Ondersteuning Nederland. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 365,00 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 8
Accreditatiepunten: 8

DATA EN TIJDEN DEZE CURSUS

NOG GEEN DATUM BEKEND

Helaas is er momenteel nog geen datum bekend waarop deze cursus gehouden zal worden. Voor informatie rondom een incompany cursus kan je contact met ons opnemen. Heb je interesse in deze cursus laat het ons dan weten via "Meld je interesse" zodat we deze cursus kunnen gaan plannen.

MELD JE INTERESSE!

Vul jouw emailadres in zodat we je kunnen informeren als er (nieuwe) cursusdatums worden toegevoegd.

@
* dient ingevuld te worden