Incontinentiemateriaal - Zorg

E-learning | Anamnese, diagnose, onderzoek, materiaalkennis, instructie

In de e-learning wordt ingegaan op de diagnostiek en het doel van diagnostiek rond incontinentie. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende absorberende incontinentieproducten. 

Deze cursus over incontinentiemateriaal sluit aan op de andere e-learningen over incontinentie.

 

 

Inhoud
 • Anamnese en diagnose
  • het type incontinentie
  • de ernst
  • de mogelijke oorzaken 
  • beïnvloedende factoren
 • Onderdelen en aandachtspunten van het lichamelijk onderzoek
  • buikonderzoek
  • vaginaal toucher
  • rectaal toucher
  • ADL en zelfzorgmogelijkheden
 • Driedaags mictiedagboek
  • schatting van de ernst van de incontinentie
  • vaststellen van potentieel dagelijkse verbruik van incontinentieproducten
 •  Materiaalkennis
  • diverse typen incontinentieproducten
  • algemene instructies ter voorkoming van lekkage en infecties
  • uitleg over de urineverzadigingindicator,
  • verschillende incontinentiematerialen en gebruiksdoeleinden
 • Instructie
  • professioneel aanleggen van incontinentiematerialen
  • het liggend aanleggen van incontinentiematerialen
Doelstelling

De cursist is na het doorlopen van deze e-learning training bekend met de diagnostiek rond incontinentie en professionele toepassing van verschillende absorberende incontinentieproducten.

Doelgroep
Zorgverleners, verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg, instellingen voor verstandelijk beperkten, revalidatiecentra en ziekenhuizen. Maar ook voor doktersassistenten, huisarten (als voorschrijvers) en iedereen die te maken heeft met de verzorging en begeleiding van mensen met incontinentie.

Niveau en gewenste voorkennis

Specifieke voorkennis is niet noodzakelijk. 

Aanbieder van deze e-learning  
De modules zijn ontwikkeld door inhoudelijk experts van Abena en The Competence Group - Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. Gemiddelde doorlooptijd is 1 uur. 

Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je 1 accreditatiepunt(en).
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

 • Aanmaken account in digitale leeromgeving
 • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
 • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
 • Een digitaal certificaat
 • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 20,70 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 1
Accreditatiepunten: 1
Schrijf je in voor deze cursus!