Incontinentie - Zorg

E-learning | voorkomen en herkennen van incontinentie, kennis van de (psychische) gevolgen en de oorzaken hiervan 

Internationale cijfers tonen dat 70% van de incontinente zorgvragers kan genezen of aanmerkelijk minder klachten krijgt door de juiste behandeling en begeleiding. 

Inhoud

Deze training behandelt:

 • de verschillende vormen van incontinentie
  • inspanningsincontinentie
  • aandrangincontinentie
  • overloopincontinentie
  • gemengde incontinentie
  • dubbele incontinentie 
  • functionele incontinentie
 • de diagnostiek 
  • de verschillende onderdelen van het diagnosticeren
  • de doelen van de anamnese
  • het doel van het mictiedagboek 
 • de klachten en ervaringen van twee zorgvragers
  • de invloed van incontinentie op het welbevinden en psychosociaal functioneren 
  • de gevolgen van incontinentie; sociaal isolement door schaamte, verstoorde relaties, libidoverlies en angst voor urineverlies.

De training besteedt veel aandacht aan een verantwoorde zorg voor incontinentie waarbij het welbevinden van de zorgvrager centraal staat. Tot slot wordt een aantal eenvoudige middelen gepresenteerd om het ongemak van incontinentie te beperken. 
In deze cursus wordt gebruik gemaakt van video om de aangeboden kennis op levendige wijze over te brengen.

Doelstelling

De cursist is na het doorlopen van deze e-learning training bekend met de epidemiologie van incontinentie.

Doelgroep
Professionals werkzaam in een zorginstelling of in de thuiszorg
Zorgverleners, verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg, instellingen voor verstandelijk beperkten, revalidatiecentra en ziekenhuizen. Tevens: doktersassistenten, huisarten (als voorschrijvers) en iedereen die te maken heeft met de verzorging en begeleiding van mensen met incontinentie

Niveau en gewenste voorkennis

Specifieke voorkennis is niet noodzakelijk. Deze e-learning is geschikt voor iedereen die te maken heeft met de verzorging en begeleiding van mensen met incontinentie.

Aanbieder van deze e-learning  
Deze training is ontwikkeld door inhoudelijk experts van Abena en The Competence Group - Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. De gemiddelde doorlooptijd is 1 uur.

Deze module is geaccrediteerd door V&VN, NVvPO, KABIZ en SANA.
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister V&VN, NVvPO, KABIZ, SANA.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

 • Aanmaken account in digitale leeromgeving
 • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
 • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
 • Een digitaal certificaat
 • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 20,70 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 1
Accreditatiepunten: 1
Schrijf je in voor deze cursus!