Hygiënisch werken

E-learning | het nut van hygiënisch werken en de LCHV richtlijn.

In deze e-e-learning leer je hoe je volgens de LCHV richtlijnen hygiënisch werkt. LCHV is Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid.

Inhoud

De cursus behandelt:

 • belang van hygiënisch werken,
 • persoonlijke verzorging,
 • handhygiëne,
 • persoonlijke beschermingsmiddelen,
 • voorraadbeheer en opslag,
 • reiniging en desinfectie,
 • voedselveiligheid en afval.

De cursus sluit af met een multiple choice toets. Deze kunt u één keer herkansen.

Doelstelling

Na het doorlopen van deze e-learning weet je waarom het belangrijk is om hygiënisch te werken en weet je hoe je dat doet. 

Doelgroep
Deze e-learning is bedoeld als (bij- of na-scholing) voor zorgverleners die individueel of in een team zorg bieden. Deze zorg kan geboden worden in verpleeghuizen, verzorgingshuizen, dagopvang, vormen van kleinschalig wonen en de thuiszorg. 

Professionals werkzaam in de verpleging, verzorging of thuiszorg.

Niveau en gewenste voorkennis

Deze e-learning is in te zetten als nascholing en is niet voldoende om bekwaam te raken in het uitvoeren van deze handeling. Daarvoor is een praktijktoets noodzakelijk. 

Aanbieder van deze e-learning  
De modules zijn ontwikkeld door The Competence Group - Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert.

Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je 2 accreditatiepunt(en).
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

 • Aanmaken account in digitale leeromgeving
 • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
 • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
 • Een digitaal certificaat
 • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 28,30 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 2
Accreditatiepunten: 2
Schrijf je in voor deze cursus!