Gezondheidsrecht - Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst - WGBO

E-learning | WGBO, Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, patiëntenrechtenwet, informed consent, informatieplicht

De afkorting WGBO staat voor Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.
De WGBO gaat over de relatie tussen de zorgvrager en de zorgverlener. In de wet zijn de rechten en plichten van patiënten en hulpverleners vastgelegd. 

Als je een patiënt behandelt, heeft de patiënt op basis van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst een geneeskundige behandelingsovereenkomst met jou. Zonder ook maar één contract te hebben getekend. 

Een belangrijk begrip in de WGBO is 'informed consent'. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de zorgvrager. De zorgvrager moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: hij moet goed geïnformeerd zijn.

De WGBO wordt ook wel de ‘patiëntenrechtenwet’ genoemd. Zowel de zorgverlener als de patiënt moeten zich aan de WGBO houden.

Inhoud

De cursus bestaat uit:

 • Breder kader van de WGBO 
 • Theorie;
  • informatieplicht
  • informatieverstrekking
  • vertegenwoordiging en aansprakelijkheid.

De cursus bevat casuïstiek en sluit af met een eindtoets en één eventuele herkansing.

Doelstelling

De e-learning training draagt bij aan de competenties om jouw kennis met betrekking tot de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst te vergroten. Je hebt basiskennis van jouw rechten en plichten binnen de wet-en regelgeving van de WGBO. 

Doelgroep
Alle zorgverleners.

Niveau en gewenste voorkennis

Deze e-learning is in te zetten als nascholing. 

Aanbieder van deze e-learning  
De modules zijn ontwikkeld door The Competence Group - Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. De doorlooptijd van deze cursus is ongeveer 3 uur. 

Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je 3 accreditatiepunt(en).
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

 • Aanmaken account in digitale leeromgeving
 • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
 • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
 • Een digitaal certificaat
 • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 25,75 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 3
Accreditatiepunten: 3
Schrijf je in voor deze cursus!