Gezondheidsrecht - Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg - Wet BIG

E-learning | Wet BIG, klachtbehandeling, tuchtrecht, deskundigheidsgebieden, voorbehouden handelingen.

De Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken en de zorgvrager te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. 

Tijdens onze praktijk-/toetsdagen over bijvoorbeeld voorbehouden en risicovolle handelingen gaan we ook altijd kort in op de wet BIG.  

Inhoud

In de theorie krijgt de cursist heldere uitleg over de werking van de Wet BIG. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • BIG-register
 • Deskundigheidsgebieden
 • Voorbehouden handelingen
 • Tuchtrecht
 • Klachtbehandeling
 • Tucht-en andere maatregelen
 • Geheimhouding 
 • Strafbepalingen 

De cursus bestaat uit een test jezelf met studieadvies, theorie met praktijkvoorbeelden, oefenvragen, en extra oefencasussen. Deze onderdelen kun je naar eigen inzicht vrij doorlopen.

De cursus sluit af met een toets en eventueel één herkansing.

Voor meer informatie over het uitvoeringsverzoek, zie: https://www.zorgscholing.nl/cursus/wet-big-en-het-uitvoeringsverzoek 

Doelstelling

Na het doorlopen is de kennis over de wet- en regelgeving van de Wet BIG weer up to date.

Doelgroep
Zorgverleners, in het bijzonder beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg.

Niveau en gewenste voorkennis

Deze e-learning is in te zetten als nascholing. 

Aanbieder van deze e-learning  
De cursus is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Mr. A.C. Reijerse, juridisch adviseur met zeer brede kennis en ervaring binnen de gezondheidszorg. De modules zijn ontwikkeld door The Competence Group - Zorgleren. Het uitgebreide assortiment e-learningmodules wordt in nauwe samenwerking met zorgverleners ontwikkeld en sluit daarom perfect aan op de werksituatie.

Studiebelasting en accreditatie
De studieduur hangt af van jouw kennis en ervaring en hoe snel je leest en leert. De doorlooptijd is ongeveer 2 uur. 

Deze module is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Voor deze module krijg je 2 accreditatiepunt(en).
Na het succesvol afronden van de module door de kennistoets te behalen ontvang je een digitaal certificaat.

Let op
Accreditatiepunten voor deze e-learning worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister.
Accreditatiepunten worden alleen verwerkt als je direct bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer kwaliteitsregister invult. Later toevoegen is niet mogelijk.

Inbegrepen

 • Aanmaken account in digitale leeromgeving
 • De module blijft vanaf het moment van inloggen 1 jaar voor jou toegankelijk
 • De mogelijk voor het stellen van vragen over het gebruik van de e-learning
 • Een digitaal certificaat
 • Registratie accreditatiepunt(en); mits je bij jouw aanmelding een geldig BIG-nummer en/of inschrijfnummer van het kwaliteitsregister invult

Je dient zelf over een computer/tablet te beschikken waarop je de cursus kunt volgen

Wat gebeurt er als je je aanmeldt? 
Zodra je je hebt ingeschreven en wij de betaling hebben ontvangen, ontvang je binnen 2 werkdagen een link naar deze online cursus.
Je krijgt gedurende 1 jaar toegang tot de online module. Je kunt het dus later ook weer opnieuw doornemen als je dat wilt.

Let op: Als je je inschrijft voor deze cursus geef je Zorgscholing toestemming voor het verstrekken van je naam en email adres aan Zorgleren/The Competence Group. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om je toegang te kunnen verlenen tot de e-learning en de verwerking van accreditatiepunten.


Praktische informatie
Prijs: € 25,75 (vrijgesteld van BTW)
Studie uren: 2
Accreditatiepunten: 2
Schrijf je in voor deze cursus!